Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Musikinstitutet / Musiklekskolan
kirkkonummi

Musiklekskolan

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024. Anmälan till musiklekisens grupper är öppen hela sommaren.

Anmälan till musiklekisens grupper lå 2024-2025

Till musiklekisgrupperna med musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. När du gjort anmälningen får du en automatisk bekräftelse till den e-post du uppgett i personppgifterna. Vi informerar om möjliga ändringar till e-post. Musiklekisens grupper börjar to 15.8.2024 och ti 7.1.2025.

Musikinstitutets musiklekisgrupper lå 2024-25 (PDF)

Musiklekisgrupper på daghemmen lå 2024-25 (PDF)

Annullering av platsen i musiklekskolan

Musiklekskolans första lektion är en s.k. provgång för nya elever, efter vilken faktureras hela terminsavgiften. Vänligen observera att full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen. Om avbrytandet sker av vägande skäl, t.ex. flytt från orten, kan rektorn bevilja rabatt på terminsavgiften. En annullering av platsen måste göras skriftligt till kansliet opistot(at)kirkkonummi.fi. Läraren eller daghemmet tar inte emot annulleringar.

Musiklekis vid Kyrkslätts musikinstitut

Kyrkslätts musikinstitut erbjuder barn i åldern 0–9 år högklassig och målinriktad småbarnspedagogik i musik, det vill säga musiklekis. Musiklekis är en glad, utvecklande och mångsidig hobby som stöder barnets utveckling och uppväxt genom sång, spel, rörelse, dans, ramsor, lyssning och kreativitet. Musiklekisdagen är veckans bästa dag!

Vi erbjuder

—>Baby- och familjemusiklek för 0–3-åringar med egen vuxen

—>Musiklekisgrupper för 3–6-åringar

—>Musikövningsgrupper för 7–9-åringar

Undervisningsplatser

—>Kyrkslätts bibliotekshus Fyyris musiklekisklass (Kyrktorget 1)

—>Kartanonrannan koulus musikklass (Herrgårdsgränden 1)

Musiklek på daghemmen läsåret 2023–24

—>Pilke Bro

—>Pilke Sarvvik

—>Otsonpesän päiväkoti

—>Norlandia Linna

Babymusiklek för under 1-åringar

Babymusiklek är en musiklekskolegrupp som riktar sig till barn under 1 år och deras föräldrar. I babymusikleken går vi på bebisens villkor och stämningen är lugn. Vi bland annat sjunger, ramsar, rör på oss, spelar och lyssnar på musik under timmarna. Syftet med timmarna är att stärka kontakten mellan bebisen och föräldern samt ge sånger, ramsor och lekar i babyfamiljens vardag. I musiklekis får bebisen många nya sociala erfarenheter och föräldrarna får träffa andra babyfamiljer. Föräldrarnas egen musikalitet är inte viktig eller väsentlig. Viktigast är glädjen i att vara och göra saker tillsammans och att stärka och utveckla kontakten mellan baby och vuxen. Deltagarna i babymusikleken får också uppträda varje höst och vår vid Kyrkslätts musikinstituts musiklekiskonsert.

Familjemusiklekis för 1–3-åringar

Småbarn är livligare än bebisar, så det blir mer fart även i musiklekis, då man flyttar till musiklekisgrupperna för 1–3-åringar. I familjemusikleken deltar barnet tillsammans med en egen vuxen. Under timmen får barnet bekanta sig med att använda sin egen röst genom sång och ramsor. Under timmarna spelar vi mycket och bekantar oss mångsidigt med olika musiklekisinstrument. Under timmarna är det också mycket rörelse och dans. I familjemusiklekis går vi på barnens villkor och verksamheten är lagom varierande och mångsidig i småbarnens smak. I familjemusiklekis är växelverkan mellan barnet och barnets egen vuxen viktig och den stöds genom sång och lek. I familjemusiklekis lär barnet sig också viktiga sociala och motoriska färdigheter och får roliga upplevelser bland annat vid musiklekiskonserterna om hösten och våren.

Musiklekis för 3–6-åringar

Äldre dagis- och förskolebarn går i musiklekis utan en egen vuxen. I musiklekis skapar en trygg vuxen och musiklekisgruppen som är densamma hela året en trygg plats där barnet kan vara sig själv och njuta av musikens glädje. I musiklekisgrupperna för 3–6-åringar får barnet genom uppmuntran bekanta sig med sin egen röst genom sång, ramsor och lek. På timmarna spelar vi också mycket och bekantar oss med musiklekisinstrument, såsom trummor, rytminstrument, trästavspel, ukulele och kantele. I musiklekis bekantar vi oss också med musikens grundprinciper, såsom att hitta en gemensam rytm. Det är grunden för all sammusicering. På timmarna lever vi in oss i musikens värld genom spel och sång och dessutom rörelse och dans samt genom att lyssna mångsidigt på olika musik. Musiklekiselevernas höst och vår kulminerar alltid i musiklekiskonserter där eleverna får uppträda för publik med sång och spel som de lärt sig i musiklekis. Musiklekishobbyn ger barnet ett livslångt positivt förhållande till musik och stöder enligt forskning barnets övergripande utveckling och uppväxt.

Musikövning för 7–9-åringar

I musikövningsgrupperna för skolelever fortsätter eleverna utveckla sitt eget förhållande till musik. På timmarna krävs ändå inte någon tidigare bakgrund inom musik, spel eller musiklekis. I musikövningsgrupperna utvecklar vi ett eget positivt förhållande till musik genom sång, spel, dans och kreativ improvisation. På timmarna bekantar vi oss också med grunderna i musikalisk gestaltning och lär oss bland annat grunderna i notläsning med hjälp av enkla och roliga hjälpmedel och uppgifter. I elevgrupperna spelar vi också mycket varje lektion, bland annat ukulele, kantele, olika melodiska instrument såsom trästavspel, klockspel och xylofoner och använder också mångsidigt olika rytminstrument såsom trummor. På timmarna förstärker vi grunden för samspel och musicering, alltså den gemensamma rytmen. Dessutom utvecklar vi den egna röstanvändningen i en trygg och uppmuntrande miljö. Musikövning coachar barnet till instrumentstudier och skapar grund för en livslång musikhobby och ett positivt förhållande till musik. Skoleleverna får också uppträda varje höst och vår vid musiklekiskonserterna tillsammans med de yngre musiklekiseleverna.

Musiklek på daghemmen

I musiklek på daghemmen kommer musiklekis till barnet på dagis. Musiklekis erbjuds på olika daghem på olika håll i Kyrkslätt och musiklekis ordnas under daghemsdagen, endera på för- eller eftermiddagen. Musiklek på daghemmen är avsedd bara för barn som är i dagvård på daghemmet i fråga. Medan musiklekis pågår är barnen musikinstitutets elever och musiklekisläraren ansvarar för handledning av barnen. Musikleken på daghemmen är i övrigt lika som övriga musiklekis. På timmarna sjunger, spelar och rör vi på oss mångsidigt och sysselsättningen är alltid lämplig för och inriktad på en viss åldersgrupp. 2–6-åriga barn kan delta i musiklekisgrupperna på daghemmen. Deltagarna i musiklek på daghemmen får också uppträda vid musiklekiskonserterna med de övriga musiklekisgrupperna alltid om hösten och våren.

Musiklekisens infobrev vårterminen 2024 (PDF)

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.