Välj en sida
kirkkonummi
Kirkkonummen kuvataidekoulu

Undervisningsutbud

Grundläggande konstundervisning

Skolans undervisning ordnas enligt läroplanen för den allmänna lärokursen i bildkonst i lagen om grundläggande konstundervisning och eleven får avgångsbetyg efter totalt 500 undervisningstimmar av gemensamma och temastudier. Undervisningsspråken är finska och svenska.

På bildkonsttimmarna ritar, målar, formar och bygger vi, gör grafiska tryckarbeten, spelar in videofilmer och animationer, fotograferar m.m. enligt ett nytt tema varje år.
Undervisningsinnehållen och -metoderna planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium. Målet är att utveckla elevens kreativitet, förmåga att uttrycka sig i bild, bildtänkande och iakttagelseförmåga samt färdigheter att ge uttryck för sina känslor, fantasier och tankar.

Förberedande undervisning (60 min., 5–6-åringar) – vi bekantar oss med bildkonst genom lek

Gemensam undervising (2 x 45 min., 7–12-åringar) – baskunskaper och -färdigheter om bildkonst ökas genom erfarenhet

Temaundervisning (3 x 45 min, 12–16-åringar) – vi fördjupar de kunskaper och färdigheter som vi lärt oss i den grundläggande undervisningen

Studierna sker i smågrupper som samlas en gång i veckan mellan kl. 14.30 och 20.15. Det hålls 2–3 undervisningstimmar åt gången. Utbildade bildkonstlärare fungerar som lärare.

Presentationsvideo om bildkonstskolans läroplan

Kyrkslätts bildkonstskolas läroplan

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.