Välj en sida
kirkkonummi

Kantviks delgeneralplan

Situation: Beredningsskede (28.10.2021)

Området ligger i sydvästra Kyrkslätt på södra sidan av Västerleden och kustbanan. Till planeringsområdet hör tätorterna Kantvik och Smedsede, Strömsby industriområde och glesbygdsområdena Molnträsk och Pippurn. Dessutom hör strandområden och jord- och skogsbruksområden till planeringsområdet. Obbnäsvägen löper genom området. Cirka 3000 personer bor permanent på området (2018). Området hörde till det s.k. Porkala arrendeområde, som var i Sovjetunionens besittning 1945–1956.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning samt framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen (planutkastet) i enlighet med MBL 62 § samt MBF 30 §
Samhällstekniska nämnden 28.10.2021 § 142

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL
– Kommunfullmäktige beslutade att byggförbudet (åtgärdsbegränsningen) för Kantviks delgeneralplan inte förlängs.
Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 40
Kommunstyrelsen 1.3.2021 § 60
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 5

Ny avgränsning för Kantviks delgeneralplaneområde
Samhällstekniksa nämnden 19.3.2020 § 35

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks delgeneralplan i enligt med 38 § och 128 § i MBL
Kommunfullmäktige 4.3.2019 § 14

Framläggning av beredningsmaterialet
Kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 53)
– Kommunaltekniska nämnden remitterade beredningsmaterialet för delgeneralplanen för ny beredning

Planutkastet framlagt 29.11.2021 – 21.1.2022:
Planekarta 3460
Beskrivning
Bilagor 1-5
Bilagor 6-9

Ett virtuellt invånarmöte ordnas 12.1.2022 via Teams.

Programmet för deltagande och bedömning


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen godkändes i samhällstekniska nämnden 24.10.2013 (§ 78)


Utredningar (på finska):

Kantvikin_pienvenesatamaselvitys_2021_ja_liitteet

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015), kartat

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri, kartta

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014)

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014), kartta

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)


Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282