Välj en sida
kirkkonummi

Kantviks delgeneralplan

Situation: Beredningsskede (28.10.2021)

Området ligger i sydvästra Kyrkslätt på södra sidan av Västerleden och kustbanan. Planområdets areal är ca 17 kvadratkilometer, varav ca 2 km² är vattenområden. Till planeringsområdet hör tätorterna Kantvik och Smedsede, Strömsby industriområde och glesbygdsområdena Molnträsk och Pippurn. Dessutom hör strandområden och jord- och skogsbruksområden till planeringsområdet. Obbnäsvägen löper genom området. Cirka 3000 personer bor permanent på området (2018). Området hörde till det s.k. Porkala arrendeområde, som var i Sovjetunionens besittning 1945–1956.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Kantviks delgeneralplan (projekt 21000) – godkännande av programmet för deltagande och bedömning samt framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen (planutkastet) i enlighet med MBL 62 § samt MBF 30 § 29.11.2021 – 21.1.2022

Samhällstekniska nämnden 28.10.2021 § 142

Planekarta 3460

Beskrivning

Bilagor 1-5

Bilagor 6-9

Kantvikin_pienvenesatamaselvitys_2021_ja_liitteet

Delgeneralplan karttjänst

Man kan bekanta sig med beredningsmaterialets handlingar också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola.

Kommunens medlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut 21.1.2022.

Ett virtuellt invånarmöte ordnas onsdag 12.1.2022 kl. 17.00– 18.30 via Teams. Den sista anmälningsdagen är fr 7.1.2022. Du kan på förhand i samband med anmälan skicka frågor om planen. Länsken till evenemanget delas till alla anmälda ti 11.1.2022

Planläggarens mottagningar to 2.12 kl. 13-16, to 9.12 kl. 9-12, ti 11.1. kl. 13-16, ons 12.1. kl. 13-16, ti 18.1 kl. 13-16 ja ons 19.1 kl. 13-16.

Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Simon Store, tel. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

—————————————————–

Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL (kst, fge)

Kommunfullmäktige 31.5.2021: Kommunfullmäktige beslutade att byggförbudet (åtgärdsbegränsningen) för Kantviks delgeneralplan inte förlängs på de grunder som nämns i kommunstyrelsens beslut 1.3.2021 § 60. 
Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 40
Kommunstyrelsen 1.3.2021 § 60
Samhällstekniska nämnden 28.01.2021 § 5

Byggförbud och åtgärdsbegränsning för uppgörande av generalplan (gäller inte detaljplaner som är i kraft). Kommunfullmäktige 4.3.2019 § 14

Beredningsskede:

Ny avgränsning för Kantviks delgeneralplaneområde Samhällstekniksa nämnden 19.3.2020 § 35

Kommunaltekniska nämnden remitterade beredningsmaterialet för delgeneralplanen för ny beredning
Framläggning av beredningsmaterialet, kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 53)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen godkändes i samhällstekniska nämnden 24.10.2013 (§ 78)


Utredningar (på finska):

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) s. 1 – 38

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) s. 39 – 76

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kantvikin alue (2015) kartat

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri

Luontoselvitys 2012 – 2013, Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri, kartta

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014)

Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (2014), kartta

Kantvikin osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018)

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 044 760 2282