Välj en sida
kirkkonummi

Jolkby – Hindersby – Bredberget – Tolls

Dessa fyra bostadsområden alldeles i närheten av Kyrkslätts centrum bildar ett växande bostadsområde invid tågbanan – i Tolls finns en tågstation.  I samband med stationerna har uppstått tätare boende, då det på området Hindersby-Bredberget finns glesare parhus- och egnahemshusboende.

I Bredberget finns ett daghem, och i Hindersby och Bredberget skolor för årskurserna 1–6. I Tolls ligger en närbutik bredvid tågstationen. Butikerna och tjänsterna i Kyrkslätts centrum är också lättillgängliga, och det är enkelt att röra sig på området.