Välj en sida
kirkkonummi

Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1

Situation: Lagakraftvunnen 15.12.2021

Detaljplanen ligger öster om Veikkola centrum, på området mellan Åboleden och Åbovägen. På området gäller detaljplanen för Veikkola industriområde, fastställd av Nylands miljöcentral 8.6.1998. Planändringen gäller tomt 1 i kvarter 125, som i detaljplanen som ska ändras antecknats som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-2). Byggrätten enligt den gällande detaljplanen (ca 18 000 v-m2) har använts.

Företaget på tomt 1 i kvarter 125 behöver mer industri- och lagerutrymme. Målet med planändringen är att möjliggöra utvidgning av industri- och lagerbyggnaderna på tomten genom att öka tomtens byggrätt i enlighet med markägarens strategiska avsikter.

————

Lagakraftvunnen 15.12.2021
karta ritningsnummer 3450

Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1, godkännande av detaljplanen (projekt 40118) enligt MBL 195 §
Kommunfullmäktige Föredragningslista 18.10.2021 § 111

Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 444

Samhällstekniska nämnden 29.09.2021 § 126

Närings-, trafik- och miljöcentralens i Nyland rättelseuppmaning med anledning av godkännandet av detaljplan för Veikkola industriområde, kvarter 125 (8.7.2021)

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 37

Kommunstyrelsen 24.05.2021 § 216

Samhällstekniska nämnden 20.05.2021 § 70 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657