Välj en sida
kirkkonummi

LUMA-klass

Jokirinteen koulu erbjuder intensifierad undervisning i matematik och naturvetenskap

Jokirineen  koulus LUMA-klass för elever intresserade av matematik och naturvetenskap

I Jokirinteen koulu vill man ta elever som är intresserade av matematik och naturvetenskap i beaktande genom att erbjuda dem en egen matematisk-naturvetenskaplig undervisningsgrupp (LUMA). I LUMA-gruppen får elever som är intresserade av matematik möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen.

Till årskurs sju tas högst 24 elever. Om det finns färre än 18 sökanden, bildas gruppen inte. Om det finns över 24 sökanden, fattas beslutet om elever som väljs och elever som väljs i reserv av Jokirinteen koulus rektor.

Gruppens elever väljs på basis av urvalsprov. I urvalsprovet testar man kunskaper som hör till lärokursen i matematik och naturvetenskap för grundskolans lägre årskurser samt elevens gestaltnings-, uppfattnings- och slutledningsförmåga. Om två eller flera elever får samma poängtal i urvalsprovet, avgör lotten.

Till LUMA-klassen kan ansöka i första hand elever från Kyrkslätt. Elever som flyttar till Kyrkslätt och som börjar på grundskolans högre årskurser i Kyrkslätt i början av följande läsår kan också ansöka. Sökanden från andra kommuner kan tas till LUMA-undervisning endast om det finns lediga elevplatser i den betonade undervisningen efter elevupptagningen av eleverna i den egna kommunen.

Listan över reservplatserna i LUMA-undervisningen är i kraft till slutet av sjundeklassisternas första fullständiga skolvecka. Därefter tar man inte längre nya elever till klassen.

Förhållanden

Till årskurs sju tas högst 24 elever. Om det finns färre än 18 sökanden, bildas gruppen inte. Om det finns över 24 sökanden, fattas beslutet om elever som väljs och elever som väljs i reserv av Jokirinteen koulus rektor.

Gruppens elever väljs på basis av urvalsprov. I urvalsprovet testar man kunskaper som hör till lärokursen i matematik och naturvetenskap för grundskolans lägre årskurser samt elevens gestaltnings-, uppfattnings- och slutledningsförmåga. Om två eller flera elever får samma poängtal i urvalsprovet, avgör lotten.