Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / I kraft varande planer och byggförbud
kirkkonummi

I kraft varande planer och byggförbud

De gällande general-, delgeneral-, detalj- och stranddetaljplanerna inom Kyrkslätts kommuns område med bygganvisningar kan hämtas och skrivas ut på kommunens karttjänst

(genom att klicka på kartan ser du plankartan och -bestämmelserna)

Anvisningar för att söka planer och bestämmelser i karttjänsten

Officiella planutdrag beställs från digital kartbutiken


Inga ikraftvarande byggförbud och åtgärdsbegränsningar.