Välj en sida
kirkkonummi

Dialogisk läsning och ordkonst

Dialogisk läsning är en typ av läsning som baserar sig på samtal. Syftet är att uppmuntra barnet att diskutera och delta i läsandet av boken. Man diskuterar bilderna och händelserna i boken med barnet före, under och efter läsningen. Dialogisk läsning grundar sig på läsning av samma bok på nytt och en planmässig diskussion om boken.

Ordkonst är språkmedveten, upplevelserik och multikonstärlig lek med ord. I leken framhävs glädjen att försöka och göra.

Läsning, berättelser och lek med ord är en viktig del av varje dag inom småbarnspedagogiken.

Bekanta dig närmare med dialogisk läsning. (på finska)