Välj en sida
kirkkonummi

Dem som stupade i Sigurds

Minnesmärke över dem som stupade i striderna i Sigurds 1918

I början av Ingelsvägen i skogsbranten finns en stenhäll som uppfördes årsskiftet 1918-1919. På minnesmärket finns skrivet namnen på de vitgardister som stupade i striderna vid Sigurds 1918. Minnesmärket finns på en enskild väg.  En hembygdsförening sköter tillsammans med markägaren om skötseln av minnesmärket.