Välj en sida
kirkkonummi

De rödas grav i Masaby

De rödas grav i Masaby vid sidan av Tinaåkersvägen är en grav som byggts på privat mark år 1918. Fyra män som dog 26.2.1918 i strider mellan röda och vita i Smedsby ligger begravda på platsen.

En liten minnessten och omgivande plattbeläggning gjordes sannolikt efter år 1958.

Varje år, särskilt på valborg har olika medborgarorganisationer fört blomsterhälsningar till minnesstenen.

Området är numera i kommunens ägo. I anslutning till projektet kring Finlands 100-årsjubileum röjde man bort fallna träd på området och invid vägen satte man upp en guideskylt ”Hautapaikka 1918 Gravställe”.

Hans Brenners verk Masaby – från bondby till tätort (s 120 – 123) ingår i sammanställt format intervju- och arkivuppgifter om de begravda och händelserna som anknyter till deras död.

Minnesmärket finns i Arbetarmuseet Werstas databas. (Punaisten muistomerkit: Kirkkonummi 2006. Arbetamuseet Werstas). 

""