Välj en sida
Framsidan / Arbete och företagande / Företagstjänster / Sysselsättningstjänster för arbetsgivare
kirkkonummi

Sysselsättningstjänster för arbetsgivare

Kommunens stöd för sysselsättning

Kyrkslätts kommun stöder sysselsättning på olika sätt. Stödformer är: arbetsprövning, lönesubventionering, läroavtal och regleringsstöd för företag och föreningar. Ytterligare information nedan.

Tilläggsuppgifter om lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och läroavtal för arbetssökande här.

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning

Ett företag eller samfund kan vara berättigat att söka regleringsstöd för att sysselsätta en långtidsarbetslös Kyrkslättsbo. Ytterligare information om kommunens stöd finns här.

Lönesubventionssysselsättning

AN-byrån kan bevilja en organisation behovsprövad lönesubventionering för kostnaderna för anställning av en arbetslös som är berättigad till lönesubvention. Stödet utgår från en arbetslösa arbetssökandens behov, men beviljas och betalas till arbetsgivaren.

Be vid behov kunden uppvisa ett lönesubventionskort, vilket bekräftar den beviljade lönesubventionens procent och giltighetstid.

Ytterligare information på AN-tjänsternas webbplats.

Arbetsprövning 

Arbetsgivaren kan erbjuda en möjlighet till arbetsprövning. Med hjälp av den kan den som deltar i arbetsprövningen bekanta sig med yrket och arbetsmiljön. Med hjälp av arbetsprövning kan man utreda alternativa yrkesval eller karriärer eller möjligheter att återvända till arbetsmarknaden. Arbetsprövning är inget anställningsförhållande. Arbetsprövning är en tjänst som avtalas med AN-byrån.

Ytterligare information på AN-tjänsternas sida.

Läroavtalsutbilodning

Läroavtalsutbildningen grundar sig på ett tidsbundet anställningsförhållande. Under den tiden betalar arbetsgivaren studeranden lön enligt kollektivavtalet eller tjänstekollektivavtalet. Om en arbetslös arbetssökande sysselsätts i läroavtalsutbildningen kan arbetsgivaren söka lönesubvention hos AN-byrån.

Ytterligare information om läroavtalsutbildning.

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, livskraftsenheten
sysselsättningskoordinator
Catharina Sunnari
tyollisyys(a)kyrkslatt.fi

Broschyr om hur du ger arbete