Välj en sida

Sarvviksstranden

Situation: Förslagsskede (10.5.2019)

Projektet ligger på Esbovikens strand på Sarvviks bostadsområde på en synlig plats vid havsstranden. Likaså syns platsen till Västerleden. Med anledning av läget ska byggandet utföras i hög kvalitet med tanke på stadsbilden. Projektet gäller två kvarter (2203 och 2204) i Sarvvik, av vilka det östra gränsar till havsstranden och på dess plats planeras en betydande mängd ny byggrätt för flervåningshus. Dessutom är målet att på området placera en strandpromenad och en småbåtshamn.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Förslagsskede:

Förslaget till detaljplan (plankarta nr 3363) framlagt 8.4 – 10.5.2019

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Sammandrag av utlåtanden och anmärkingar samt bemötanden

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje s.1-31

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje s.32-60

Ett invånarmöte ordnas onsdag 17.4.2019


Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §,

Kommunstyrelsen 11.3.2019 (§ 77)

Kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 (§ 40)

Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 145)


Beredningsskede:

Planutkast (ritn. nr 3296) framlagt 21.8 – 22.9.2017, samhällstekniska nämnden 31.5.2017 (§ 42).

Invånarmöte 7.9.2017


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 (§ 49)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657