Välj en sida
kirkkonummi

Sarvviksstranden

Situation: Förslagsskede (10.5.2019)

Projektet ligger på Esbovikens strand på Sarvviks bostadsområde på en synlig plats vid havsstranden. Likaså syns platsen till Västerleden. Med anledning av läget ska byggandet utföras i hög kvalitet med tanke på stadsbilden. Projektet gäller två kvarter (2203 och 2204) i Sarvvik, av vilka det östra gränsar till havsstranden och på dess plats planeras en betydande mängd ny byggrätt för flervåningshus. Dessutom är målet att på området placera en strandpromenad och en småbåtshamn.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 11.3.2019 § 77
Kommunaltekniska nämnden 28.2.2019 § 40
Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 § 145


Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet 
Samhällstekniska nämnden 31.5.2017 § 42

Planutkast framlagt 21.8 – 22.9.2017:

Planutkast (ritn. nr 3296)

Invånarmöte 7.9.2017


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 15.6.2016 § 49

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 26.8.2016


Utredningar (på finska):

Liito-oravaselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2016

Lepakkoselvitys, BatHouse 2016

Liikenteen toimivuustarkastelu, Sito Oy 2017

Sarvvikinrannan asemakaavan muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2017

Melulaskennat, Sitowise Oy 2018

Sarvvikinrannan pienvenesataman arkeologinen vedenalaisinventointi, Meritaito Oy 2018

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, Sitowise Oy, Arkkitehtiryhmä A6 Oy ja Maanlumo Oy 2019

Kunnallistekniset yleissuunnitelmat, Sitowise Oy 2019


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657