Välj en sida
kirkkonummi

Miljövård Kontaktuppgifter

Miljövårdsenheten finns i kommunens centrum, adress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn (09) 29671 växel

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss
Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

e-post: ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Miljövårdsenhetens personal

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi

Anu Hynninen, miljöchef, tfn 040 1269 678
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i kommunen, vattenvård och vattenbyggnadsarbeten, grundvattenärenden, oljecisterner, förorenad mark, miljötillstånd, miljöbestämmelser

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande av miljövård i planläggning och projektplaner, naturskyddsärenden, terräng- och sjötrafikärenden, tillstånd för miljöåtgärder utanför byggplatser, anmälningar om främmande arter

Janne Rainio, miljöinspektör, tfn 0400 611 461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Avloppsärenden på glesbygdsområden, övervakning av vattenförsörjning, befrielser från vatten- och avloppsnätet, övervakning av avfallshanteringen, miljövårdsärenden i anslutning till häststall och jordbruk

Elina Röman, miljöinspektör, tfn 040 7509 894
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Miljötillstånd och övervakning av dem, bullerärenden

Sonja Pohjanvirta, klimatkoordinator, tfn 044 767 4461
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

  • Främjande, planering och koordinering av kommunens klimatarbete och energieffektivitetsåtgärder

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

  • Behandlingsskeden för byggnads- och miljönämndens ärenden och uppgifter om tillståndsbeslut samt behandlingsskeden för tillståndsärenden inom miljövården

Avloppsrådgivning:

Niina Hätinen

miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
+35844 491 0124

Västra Nylands vatten och miljö rf, LUVY