Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Kommunikation / Kyrkslätts kommun i sociala medier
kirkkonummi

Kyrkslätts kommun i sociala medier

Sociala medier erbjuder en plattform för öppen diskussion och interaktion mellan kommunen och kommuninvånarna.  Genom att vara verksam inom sociala medier främjar man kommuninvånarnas möjligheter att få information och vara med och påverka. Det handlar framför allt om växelverkan med kommuninvånare, kunder, intressentgrupper och nätverk.

Verksamheten i sociala medier kan vara till exempel informering, kundbetjäning och rådgivning, crowdsourcing, delaktiggörande, kommunmarknadsföring och skapande av rykte.

Genom sina organisationskonton är Kyrkslätts kommun med i olika kanaler för sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn) eftersom också kommuninvånarna är med i dessa.

Kyrkslätts kommuns sociala mediekanaler

Facebook: facebook.com/kirkkonummi

X: twitter.com/kirkkonummi

Instagram: @kirkkonummenkunta / @kyrkslattkommun

Kyrkslätts samhällstekniska tjänster:  

Facebook: https://www.facebook.com/Kirkkonummen.kuntatekniikkapalvelut

VisitKirkkonummi:

Facebook: https://www.facebook.com/visitkirkkonummi

Instagram: @visitkirkkonummi

Navigatorn Kyrkslätt:

Facebook: https://www.facebook.com/ohjaamokirkkonummi

Instagram: @ohjaamokirkkonummi

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster:

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkonummennuorisojaliikunta

Instagram: @kirkkonumminuorisojaliikunta

TikTok: @kirkkonummiliikunta

Kyrkslätts kommun – bildnings- och fritid:

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkonummensi

Instagram: @oppivakirkkonummi

Biblioteket:

Instagram: @kirkkonummenkirjasto  

TikTok: @kirkkonummilibrary

Kulturtjänster i Kyrkslätt: 

Facebook: https://www.facebook.com/kulttuurikirkkonummi

Instagram: @kulttuurikirkkonummi