Välj en sida
kirkkonummi

Antagning av elever till musikinstitutet

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024.

Anmälan på webben opistopalvelut.fi/kirkkonummi

Till musikinstitutets instrumentstudier antas nya elever i anmälningsordning antingen till individuell undervisning, par- eller gruppundervisning. Alla som vill ha instrumentstudier anmäler sig till en kökurs. Vid anmälan ber vi att man antecknar två instrumentönskemål och eventuella tidigare instrumentstudier i punkten Tilläggsuppgifter. Musikinstitutet skapar sedan platserna för individuell undervisning samt för par- och gruppundervisning. Meddelande om den beviljade elevplatsen sänds per e-post i början av juni till de som anmält sig. Du kan bekanta dig med musikinstitutets läroplan på institutets nätsidor.

Till musiklekisgrupperna med musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. När du gjort anmälningen får du en automatisk bekräftelse till den e-post du uppgett i personppgifterna.

Instrumentpresentation

Blåsorkestrar (tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe)

Tvärflöjt

Man kan börja spela tvärflöjt ungefär i åldern 7–12 år. De yngsta spelarna inleder med ett böjt munstycke som används till en riktig flöjt i början. Flöjten är ett orkesterinstrument som kan spelas såväl i en blåsorkester som till och med i en symfoniorkester. Den lämpar sig också till kammarensemblen. Flöjtens ljudområde är det högsta av blåsinstrumenten.

Soitinesittely, huilu.mov – Google Drive

Klarinett

Klarinetten med sitt mjuka ljud har det mest omfattande ljudområdet bland träblåsinstrumenten, och den passar många slags musik. Klarinetten tillverkas av trä, även om nybörjarens instrument ofta är av plast. Ljud bildas med ett rörblad som fästs i klarinettens munstycke. Så som de andra blåsinstrumenten är klarinetten ett orkesterinstrument. Det är en viktig del av studierna att spela tillsammans med andra från början. Lämplig ålder för att inleda klarinettspelande är 8–11 år.

Soitinesittely, klarinetti.mov – Google Drive

Saxofon

Saxofonen hör till träblåsinstrumenten, även om det tillverkas av metall. Saxofonens enda del av trä är rörbladet som fästs vid munstycket och är liknande som i klarinetten. Fingersättningen i saxofonen är ändå närmare tvärflöjten. För många är saxofonen bekant från pop- och jazzmusik, men den är ett mångsidigt instrument som också används för klassisk musik. Så som de andra blåsinstrumenten är saxofonen en viktig del av blåsorkestern, och samspel tränas från början. Lämplig ålder att börja är 8–11 år.

Oboe

Oboen hör till träblåsinstrumentfamiljen, och dess ljud uppstår då man blåser i munstycket som består av dubbla rörblad. Detta munstycke kallas rör. Oboen har en viktig uppgift i symfoniorkestern. Oboisten spelar nämligen det uppstämmande ljudet i början av en konsert eller övning, så de andra stämmer sitt instrument efter oboen. Oboens ljud är vackert och låter ofta vemodigt, men det finns också hurtiga, glada och lekfulla toner. Man kan inleda oboespelandet redan som 7-åring, om fingrarna når till alla knappar och spelaren orkar hålla upp instrumentet. Man kan inleda instrumentstudierna med färdiga rör av plast eller trä från en instrumentaffär eller med rör som tillverkats av läraren. I senare skede ingår rörtillverkningen i instrumentstudierna.

Soitinesittely, oboe.mov – Google Drive

Bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, basun, barytonhorn, tuba)

 Trumpet

Trumpeten är det minsta bleckblåsinstrumentet och den har det högsta ljudet. Man kan börja spela trumpet i åldern 7–12 år.

Soitinesittely, trumpetti.mov – Google Drive

Valthorn

Då man spelar blåsinstrument behöver man s.k. blåskraft, dvs. effektiva lungor. Valthornet, så som de övriga bleckblåsinstrumenten, är ett fint orkesterinstrument. Instrumentet lämpar sig för barn över 7 år.

Soitinesittely, käyrätorvi.mov – Google Drive

Basun, barytonhorn och tuba

Dessa låga bleckblåsinstrument med sina mjuka ljud är viktiga instrument i orkestern. Även om dessa instrument är stora finns det också mindre storlekar. De allra minsta basunspelarna kan börja spela med en plastbasun fast i förskoleålder.

Stråkinstrument (violin, altviolin, cello, kontrabas)

 Violin

Violinen är det minsta stråkinstrumentet och har det klaraste ljudet. Man spelar det med stråke och ibland genom att knäppa på det. Violinen har ett sjungande, nyansrikt ljud och med stråken får man också till stånd mycket kvickt och rytmiskt spel. Man kan spela violin i grupp i ett tidigt skede. Violinspelandet kan inledas i åldern 5 –9 år.

Altviolin

Altviolinen är ett liknande stråkinstrument som violinen, men ljudområdet är lägre och instrumentet är lite större. Altviolinens klang är sammetsaktig och mörk. Spelaren kan också delta i samspel i ett tidigt skede. Man kan börja spela altviolin som sitt första instrument eller övergå till det från violin. Lämplig inledningsålder är som 6–10-åring, men förstås kan man också börja senare.

Cello

Cellons ljudområde omfattar hela människans ljudområde från baryton till sopran. Därför anses dess ljud ofta vara behagligt, ofta till och med vackert. Cellon har en viktig uppgift i orkestern och inom kammarmusiken som en stöttepelare för harmonin, men många av de finaste melodierna är ofta skrivna för cello. I Kyrkslätts musikinstitut utnyttjas Suzuki-metoden inom celloundervisningen. Lämplig inledningsålder är från 5 år uppåt.

Kontrabas

Kontrabasen är det största instrumentet inom stråkinstrumentfamiljen, och den har det lägsta ljudet. Dess djupa och mjuka ljud orsakar behagliga vibrationer i kroppen. Kontrabasarna bildar tillsammans med cellorna en basgrupp som fungerar som stödpelare för harmonin i orkestern. Man kan delta i samspelet i Kyrkslätts musikinstitut redan med rätt liten spelerfarenhet. Lämplig inledningsålder är från 7 år uppåt.

Sång

Inom musikstudierna bygger man upp sångarens instrument utgående från dennas egna utgångspunkter och ger introduktion i mångsidig repertoar i olika stilarter. I studierna tränar man på att uppträda solo i olika sammansättningar och bekantar sig med sångarens olika roller som musiker.  Man kan ansöka till sångstudier från och med 12 års ålder.

Gruppsång

Musikinstitutets sånggrupper är populära. I grupperna sjunger 3–6 sångare. På lektionerna bekantar man sig med sund röstanvändning och mångsidig repertoar i olika musikstilar. Sånggruppen lämpar sig för alla från 10 års ålder uppåt.

Slaginstrument

Slaginstrumenten är en omfattande instrumentfamilj. Man kan koncentrera sig på att enbart slå takten på ett trumset eller med många olika slags handslagverk. Pukorna visar basens funktion i musiken. Med marimba och vibrafon kan man bekanta sig med melodins och harmonins värld. Överlag ger slagverken en god grund för musikgestaltning och erbjuder koordinations- och motorikträning för hela kroppen. På lektionerna spelar man också in egen musik. Man kan börja i skolåldern.

Piano

På piano kan man spela stycken i olika stilar redan i början av studierna. Piano kan anses vara ett basinstrument eftersom man under studierna lätt blir bekant med noter och ackordsymboler. Det är lätt att spela melodier och ackord på piano, och man kan spela och ackompanjera både bekanta och nya stycken. Piano lämpar sig för all slags musik från hobby till professionell användning. Man kan börja i skolåldern.

Dragspel

Dragspelet är ett klaverinstrument som består av två tangentrader och en bälg mellan dem. Dragspelet är mycket mångsidigt; man kan lyssna till dragspelsmusik t.ex. vid konserter med klassisk musik och på logdanser och till och med rockklubbar. Spelare i alla åldrar är välkomna på dragspelslektionerna. Läraren hjälper till med att skaffa ett passligt instrument i början av hobbyn.

Gitarr

Gitarren är ett av världens vanligaste instrument och det är ett populärt instrument i många olika slags musikstilar. Studierna i gitarrspel vid musikinstitutet börjar i allmänhet som par- eller gruppundervisning.

Med gitarren kan man enkelt gestalta harmoni, och därför passar den utmärkt också som biinstrument för en sådan elev vid institutet, som hunnit längre med sitt huvudinstrument (stråkar/blåsinstrument). Man behöver ett eget instrument för att börja spela gitarr. Musikinstitutet hyr inte ut instrument. Eftersom användningen av mindre gitarrer, 1/2- och 3/4-storlekar, begränsas till några år, är det ganska lätt att hitta ett begagnat instrument. Det lönar sig att först konsultera läraren om valet och anskaffningen av instrumentet. I musikinstitutet fokuserar man främst på klassisk, dvs. nylonsträngad gitarr, som man spelar med fingrarna.Eftersom gitarren förutsätter räckvidd, rekommenderas en inledningsålder från 7 år uppåt.

Bildnings- och fritidssektorns dataskyddsbeskrivningar

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.