Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts kommuns sommarjobbsedel

Sommarjobbsedel 2024, stöd åt företag att anställa unga till sommarjobb

Sommarjobbsedlar

15–17-åriga ungdomar bosatta i Kyrkslätt kan ansöka om sommarjobbsedlar. Man kan ansöka om sedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.

Sammanlagt 220 sommarjobbsedlar delas ut, och en sommarjobbsedel är värd 300 euro. Kriteriet för sommarsedeln är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2024 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).

Förutsättningar för ansökan om sommarjobbssedel:

 • Det beviljas 220 st. sommarjobbssedlar till Kyrkslättsbor i åldern 15–17 år i ansökningsordning.
 • Sommarjobbs sedeln är menad för unga som fyller 15 år under det här året.
 • Ansökningstiden börjar 19.2 kl. 9.00.
 • Den unga ska ha avtalat om sommarjobbsplats innan hen skickar ansökan.
 • Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare (FO-nummer fordras).
 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.6–15.8.2024 i minst två veckors tid (minst 10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarjobbssedelns värde.
 • Det sysselsättande företaget får ligga var som helst i Finland.
 • Ifall sommarjobbssedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 €) till arbetsgivarens konto.

Ansökan om sommarjobbssedel:

 • Före du sickar den elektroniska ansökan bör du ha ett avtal för en sommarjobbs plats
 • Arbetsgivaren fyller i blanketten om förbindelse (pdf) och skickar blanketten till den unga arbetssökande
 • Den unga ansöker elektroniskt om sommarjobbssedeln och blanketten om förbindelsen skall finnas som bilaga i ansökan
 • Ansökan för sommarjobbssedeln öppnar 19.2.2024 kl. 09.00
 • Sommarjobbssedlarna beviljas i ansökningsordning och informationen skickas till både arbetsgivaren och arbetstagaren per e-post.
 • Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar
 • Så sommarjobbssedeln beviljats sänds den direkt till arbetsgivaren
 • Sommarjobbssedeln är arbetsplatsspecifik och kan inte överföras till en annan arbetssökande eller arbetsgivare

Ansök om sommarjobbsedel

Instruktioner för arbetsgivaren:

 • Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.6–15.8.2024 i minst två veckors tid (minst 10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
 • Sommarjobbs sedeln är menad för unga som fyller 15 år under det här året.
 • Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarjobbssedelns värde (300 €).
 • Sommarjobbssedeln är arbetsplatsspecifik och kan inte överföras till en annan arbetssökande eller arbetsgivare.
 • Om sommarsedeln inte används, meddela omedelbart Navigatorn i Kyrkslätt, ohjaamo@kirkkonummi.fi
 • Då anställningsförhållandet upphört skall den ifyllda elektroniska blanketten returneras senast 30.9.2024, som bilaga lönespecifikation.
 • Alla utbetalningsansökningar ska göras elektroniskt via länken nedan. Du kan samtidigt meddela högst 6 sommarjobbares uppgifter. Man kan göra flera anmälningar.

Länk till ansökan för utbetalningsansökan

Mer information:
ungdoms- och idrottstjänster/Navigatorservicen
ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Ansvarsperson för ungdomsarbete Eija Rajavaara 040 832 1906