Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Att börja skolan / Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2023–2024 var 14.4–2.5.2023.

Det går att ansöka om plats även efter ordinarie ansökningstid. Platserna fylls då i den ordning antagningskriterierna anger. Beakta särskilt tiderna för ikraftträdelse av uppsägning av plats i verksamhet och ändringar i deltagandet. Också morgonverksamheten är avgiftsbelagd service.

Ansök om plats!

Ansökan till eftermiddagsverksamhet läsåret 2023–2024, fortlöpande ansökan

Ansökan till morgonverksamhet läsåret 2023-2024, fortlöpande ansökan


Eftermiddagsverksamhetens principer fr.o.m. läsåret 2023–2024.

Eftermiddagsverksamhetens principer, lättläst version


Eftermiddagsverksamhet vid Papinmäen koulu

Kyrkslätts kommun ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshinderservicens klienter i Papinmäki skola. Västra Nylands välfärdsområde (LUVN) ansvarar officiellt för ansökningar och beslut gällande verksamheten (Mer information om ansökningen).

Tjänsten tillhandahålls av Papinmäen koulu och vi hoppas att du kontaktar oss om du har behov av morgon- och eftermiddagsverksamhet och har ansökt om tjänsten eller fått ett positivt beslut av Luvns handikappservice. För ytterligare information, vänligen kontakta Papinmäki-skolans biträdande rektor Jaana Jussilalta tel. 0405081602/jaana.jussila@kirkkonummi.fi


Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamheten är barnets fritid och utgångspunkten är barnets behov och intressen. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda handledd och uppfriskande motvikt och stöd till skolarbetet samt möjligheter till barnets egen verksamhet och vila i sällskap av en trygg vuxen. Inom verksamheten kan vi också reservera tid för läxläsning. Ett allmänt mål för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets helhetsbetonade välbefinnande och hälsa samt att skapa en grund för god uppväxt. Genomförandet av verksamheten styrs av de riksomfattande grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt av kommunens egen verksamhetsplan. Eftermiddagsklubbarna är öppna under skoldagar kl. 12-17 och morgonklubbarna öppnar kl. 7.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt

Jakob West
040 126 9833
jakob.west@kirkkonummi.fi