Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Grundläggande utbildning / Att börja skolan / Eftermiddagsverksamhet för skolelever
kirkkonummi

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2024–2025 görs i Wilma:

Ansökningar och beslut -> Gör ny ansökan -> Ansökan till morgon-/eftermiddagsverksamhet, fortlöpande ansökan

Verksamheten är avgiftsbelagd, med det går att ansöka om nedsatt avgift.
Uppsägningar och ändringar görs via ändringsblankett
I mobilversionen finns blanketterna längst ner på sidan. I datorns webläsare finns blanketterna till höger.


Info om ansökan och avgifter

Eftermiddagsverksamhetens principer fr.o.m. läsåret 2023–2024.

Eftermiddagsverksamhetens principer, lättläst version

Principles of the afternoon activities for pupils in Kirkkonummi, simplified version


Eftermiddagsverksamhet vid Papinmäen koulu

Kyrkslätts kommun ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshinderservicens klienter i Papinmäki skola. Västra Nylands välfärdsområde (LUVN) ansvarar officiellt för ansökningar och beslut gällande verksamheten (Mer information om ansökningen).

Tjänsten tillhandahålls av Papinmäen koulu och vi hoppas att du kontaktar oss om du har behov av morgon- och eftermiddagsverksamhet och har ansökt om tjänsten eller fått ett positivt beslut av Luvns handikappservice. För ytterligare information, vänligen kontakta Papinmäki-skolans biträdande rektor Jaana Jussilalta tel. 0405081602/jaana.jussila@kirkkonummi.fi


Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamheten är barnets fritid och utgångspunkten är barnets behov och intressen. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda handledd och uppfriskande motvikt och stöd till skolarbetet samt möjligheter till barnets egen verksamhet och vila i sällskap av en trygg vuxen. Inom verksamheten kan vi också reservera tid för läxläsning. Ett allmänt mål för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets helhetsbetonade välbefinnande och hälsa samt att skapa en grund för god uppväxt. Genomförandet av verksamheten styrs av de riksomfattande grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt av kommunens egen verksamhetsplan. Eftermiddagsklubbarna är öppna under skoldagar kl. 12-17 och morgonklubbarna öppnar kl. 7.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan 28.11.2023

Jakob West
040 126 9833
jakob.west@kirkkonummi.fi