Välj en sida
kirkkonummi

Hälsovårdstjänster i Kyrkslätt

I Kyrkslätt tar Västra Nylands välfärdsområde hand om invånarnas hälsa. I Finland delas hälsotjänsterna in i primärvård och specialiserad sjukvård. En del av tjänsterna, så som sjukhusen med specialiserad sjukvård, ligger i närkommunerna, men alla primärvårdstjänster är tillgängliga i Kyrkslätt.

I Kyrkslätt och närkommunerna finns också privata läkarstationer. Privata hälsovårdstjänster kostar mera, men du får mera sannolikt mottagningstid betydligt snabbare än på välfärdsområdets hälsostation.

Om du arbetar i Finland har du rätt till den hälsovård som ordnas av arbetsgivaren.

Du hittar allmän information om finländska hälsovårdstjänster här:

https://infofinland.fi/sv/health

När du blir sjuk

Hälsostationerna

I Kyrkslätt finns tre hälsostationer:

Din egen hälsostation är den som ligger närmast ditt hem.

Du kan boka tid måndag till fredag kl. 8.00–15.30 på telefonnumret 029 151 2000. Då du lämnar en begäran att bli kontaktad på tidsbokningsnumret, ringer man från hälsostationen tillbaka till dig till det nummer du ringt ifrån.

Du kan också skicka SMS till ett telefonnummer avsett för hörselskadade 040 739 59250. Skriv i meddelandet hela ditt namn, din personbeteckning, orsaken till tidsbokning och det språk på vilket du behöver tolktjänster.

Vid behov kan du också boka tid på den närmaste hälsostationens patientkansli.

Akut hälsovård

Om du behöver omedelbar hälsovård kan du komma på akutmottagning på välfärdscentralen i Kyrkslätts centrum kl. 8.00–20.00 eller till Esbo på Jorvs sjukhusmottagning kl. 20.00–8.00. Ring journumret 116 117 innan du far till Jorvs jour.

I livshotande situationer, ring nödnumret 112.

Munhälsovård

Du hittar omfattande information om munhälsovårdstjänsterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/halsovardstjanster/mun-och-tandvard

Tandvårdsjour

Alla mun- och tandbesvär kräver inte omedelbar behandling. Här hittar du information om situationer som kräver brådskande vård: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/halsovardstjanster/mun-och-tandvard/tandvardsjour

Icke-brådskande tandvård

Tandvård för barn under skolåldern

Föräldrarna får hos rådgivningen handledning i vård av småbarns tänder. Dessutom görs en munhälsokontroll för barn under skolåldern i 1, 3 och 5 års ålder. Barnen kallas per brev till kontrollen. Vården är gratis.

Skolelevernas tandvård

Munhälsokontroller för skolelever utförs i årskurserna 1, 5 och 8 eller oftare beroende på det individuella behovet. Skoleleverna blir kallade till kontrollerna per brev. Munhälsovården för personer under 18 år är gratis.

Mer information om tandvård för vuxna hittar du här: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/halsovardstjanster/mun-och-tandvard/mun-och-tandvard-vuxna

Graviditet och barnens hälsa

Mödrarådgivning

mödrarådgivningen följer man den blivande mammans och fostrets välmående och tryggar en normal graviditet.

Barnrådgivningsbyråer

Barnrådgivningsbyråerna följer upp hälsan, tillväxten och välbefinnandet hos barn under skolåldern. På rådgivningsbyrån kan man också diskutera fostran, sömn, matvanor och andra frågor som föräldrarna är intresserade av eller oroliga över. Rådgivningsbyråerna stöder föräldrarna och tar hand om barnets välbefinnande.

Skolhälsovård

Skolhälsovården tar hand om tillväxten och hälsan hos barn i skolåldern. Varje skola har egen hälsovårdare. Dessutom träffar skolläkaren varje barn minst tre gånger under grundskolan.

Sexualhälsa och preventivmedel

På rådgivningen om preventivmedel och sexuell hälsa får du hjälp i frågor som gäller preventivmedel, abort, könssjukdomar, menstruationsstörningar och sexualitet samt i frågor som gäller sexuella rättigheter, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och sexuella trakasserier.

Tjänster för äldre

Västra Nylands välfärdsområde erbjuder äldre kommuninvånare flera olika slags tjänster, till exempel rehabilitering, stöd för att bo hemma, hemvård, boendetjänster och socialtjänster.

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/aldre

Till tjänsterna söker man sig alltid via seniorinfon.

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få olika former av tjänster och stödåtgärder som möjliggör en självständig och individuell vardag trots begränsningarna på grund av sjukdom eller handikapp. Mer information om tjänsterna för personer med funktionsnedsättning får du antingen hos rådgivningen inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning eller på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats.

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning/radgivning-inom-tjansterna-personer-med-funktionsnedsattning

Här finns information på olika språk om tjänster för invandrare med funktionsnedsättning: Tukikeskus Hilma

Närståendevård

Om du långvarigt sköter en äldre eller sjuk anhörig eller en anhörig med funktiosnedsättning som bor hemma har du rätt till stöd för närståendevård. Detta innebär både vårdarvode i pengar och olika slags tjänster som stöder närståendevården.

Om du undrar om ditt vårdarbete uppfyller kriterierna för närståendevård kan du kontakta Västra Nylands välfärdsområdes tjänster. Om personen som vårdas är under 65 år, kontakta informationen inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Om personen som vårdas är över 65 år, kontakta Seniorinfon 029 1512 270 eller per e-post  seniori-info.ita@luvn.fi .

Mentalvårdstjänster

Om du hyser rädslor, har ångest eller är deprimerad eller lider av något annat psykiskt problem kan du kontakta mentalvårdstjänsterna.

Mentalvårdstjänsterna har ett återuppringningssystem dit du kan be om be om återuppringning. Personalen ringer upp dig inom tre vardagar 029 151 2295. Du kan också komma till mental- och missbrukarvårdskliniken i Kyrkslätts Välfärdscentral (Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt) utan tidsbeställning, om du har det svårt att uträtta ärenden på finska per telefon eller på internet. Genom att komma till välfärdscentralen kan du uträtta ärenden med hjälp av en tolk.

Mentalvårdstjänsternas kontaktuppgifter och öppettider hittar du här:

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/halsovardstjanster/tjanster-inom-mental-och-missbrukarvarden/oppenvardtjanst-vuxna-klienter-inom-mental-och-missbrukarvarden

Via öppenvårdstjänsten inom mentalvården får du handledning och råd, och därigenom får du den vård och den rehabilitering som planerats just för dina behov, om du behöver.

Du kan också söka hjälp via mentalvårdstjänsterna på nätet. https://mieli.fi/sv/

Missbrukarvårdstjänster

Om du har problem som beror på alkohol eller rusmedel, infektioner och smittsamma sjukdomar eller abstinensbesvär som beror på dem får du hjälp av mental- och missbrukarvårdstjänsterna.

Du kan ringa informations- och tidsbokningsnumret 029 151 2295. De har ett återuppringningssystem dit du kan lämna ett meddelande. Personalen ringer dig inom tre vardagar. Vid livshotade abstinensbesvär får man inte vänta på återuppringning, utan man ska söka sig till hälsocentralens jour.

Du kan också direkt komma till mental- och missbrukarvårdstjänsternas klinik på Kyrkslätts välfärdscentral (Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt).

Läkemedel

Recept

En del av de mediciner som säljs på apoteket hör till receptfria läkemedel, det vill säga de kan köpas utan läkarordination.  Till en stor del av medicinerna behöver man dock ett recept skrivet av en läkare.

Om du redan har en finländsk personbeteckning får du de mediciner som ordinerats på apoteket genom att uppvisa ditt sjukförsäkringskort eller annat identitetsbevis. Till personer som saknar finländsk personbeteckning ordineras receptet på namn och födelsetid. Ett recept som skrivits på namn och födelsetid kan hämtas på apoteket bara med streckkoden på den patientanvisning som du fått av läkaren.

Förnyande av recept

I Finland behöver man för vissa mediciner recept av läkaren. Om receptet är föråldrat eller slutanvänt men medicinen fortfarande behövs kan du be läkaren förnya ditt recept. Du gör det antingen online genom att logga in på omakanta.fi, ringa till tidsbokningsnumret hos din hälsostation eller be om hjälp på apoteket. De flesta apotek debiterar en serviceavgift för förnyande av recept.

Recepten förnyas inom 8 dagar.            

Apotek

I Kyrkslätts område finns fyra apotek:

  • Kyrkslätts 1. apotek i Köpcentret Kirsikka (Saloviusvägen 3)
  • Kyrkslätts Nya apotek i Prismas byggnad (Munkkullavägen 29), Masaby apotek (Tinagränden 2) 
  • Veikkola apotek (Eriksgårdsvägen 2)

Du kan också köpa mediciner på apotek på annan ort än Kyrkslätt.

Kanta-tjänsten

Kanta.fi är en digital tjänst inom social- och hälsovården. Med hjälp av den kan både klienterna och de social- och hälsovårdsanställda som hjälper dem få uppgifter om hälsan. 

Om du redan har en finländsk personbeteckning kommer du åt att titta på dina egna hälsouppgifter på MittKanta. Du kan också titta på laboratorieresultat, förnya recept på MittKanta.

Du loggar in dig på MittKanta med bankkoder.

Patientens rättigheter

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande som du fått inom social- och hälsovården kan du kontakta social- och patientombudsmannen. Också de nära eller anhöriga till klienten kan kontakta social- och patientombudsmannen.

https://www.luvn.fi/sv/kund-hos-oss/begaran-om-uppgifter-och-klientens-andra-rattigheter/social-och-patientombudsmannen