Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Kartanonrannan päiväkoti
kirkkonummi

Kartanonrannan päiväkoti

Vårt daghem

Kartanonrannan päiväkoti är en del av Kartanonrannan oppimiskeskus där en enhetlig lärstig och samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är viktiga. Vårt daghems läge ger oss möjligheter att utnyttja mångsidiga lärmiljöer och till miljöfostran och fysisk fostran.  tran. 

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening. 

Vår verksamhet

Kartanonrannan päiväkoti erbjuder barncentrerad, fungerande och bra vardag i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet har möjlighet till lek och inlärningsglädje i en mångsidig lek- och lärmiljö. Gemenskap, engagemang och sociala färdigheter stärks genom arbete i smågrupper.

Vid planeringen av verksamheten fäster vi uppmärksamhet vid öppen, mångsidig och flexibel lek- och lärmiljö och vid genomförandet av barncentrerad pedagogik och gemenskap. Naturen, lek, motion, att utforska och prova på olika saker utgör en viktig del av verksamheten. årt daghem har redan för andra gången beviljats certifikatet Grön flagg. I Kartanonrannan päiväkoti gör vi utflykter med barnen i närmiljön och handleder familjerna till en hållbar livsstil. 

Vårt daghem har deltagit i projekten Digga min digiresa och På tidsresa och är med i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Verksamhetssätten i projekten och programmet har bildat en del av den pedagogiska verksamhetskulturen i vårt daghem.

Till vårt förfogande har vi den elektroniska inlärningsplattformen peda.net, där vi skapar barnets egen digitala portfolio tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net görs barnets lärande, uppväxt och utveckling och gruppernas pedagogiska verksamhet synliga.

Gruppernas kontaktuppgifter

Hassula050 327 3327 
Riemula050 327 3323 
Vekkula050 327 3318 
Hihkula050 327 3364 
Lystilä050 327 3328

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Herrgårdsgränden 1
02450 Sundsberg

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Tuula Nyman
050 414 0672

Viceföreståndare:
Pia Saranpää
040 126 9656

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Taskula
040 159 4568

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Annamaija Hautala
040 480 2907

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi