Välj en sida
kirkkonummi

Planläggning

Anhängiga planer

Uppgifter om anhängiga planer och behandlingsskeden för dem samt framläggningstider finns på sidan Anhängiga planer och på Planläggningens hemsida under Framlagda nu.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att framföra sin åsikt om planutkast och planförslag (anmärkning). Åsikter, som ska vara skriftliga, ska lämnas in innan framläggningstiden för planen löper ut till adressen:

Kyrkslätts kommun, Registraturen
PB 20, 02401 Kyrkslätt
eller per e-post till adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Kommande planprojekt

Information om kommande planprojekt finns i kommunens Planläggningsprogram.

Gällande planer

I Kyrkslätts karttjänst kan du se gällande detalj- och generalplaner.

Ge repons om namnplanering

Du kan ge respons om namnplanering, ge nya namnförslag, anmäla felaktiga namn eller ge historia om platsnamn via respons blankett.