Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Kultur / Lokalhistoria
kirkkonummi

Lokalhistoria

Kyrkslätts mångfasetterade historia

Det kommer ständigt fram intressant information om Kyrkslätts historia och förhistoria i och med lokalhistoriska undersökningar och publikationer. De förhistoriska klippmålningarna, den medeltida stenkyrkan, den mer än 200 år gamla fyren på Rönnskär och villakulturen från början av 1900-talet beskriver de historiska särdragen i denna jordbrukssocken.

Eftersom Kyrkslätt ligger vid det ställe där Finska viken är som smalast, har kommunen också varit militärstrategiskt intressant. I Porkala skärgård finns det rikligt med fortifikationstekniska konstruktioner och vrak som minne av sjöfarare och krigshändelser. Mest dramatiskt påverkades bygdens öden av Porkala arrendetid 1944 – 56, då två tredjedelar av Kyrkslätt var utarrenderat till Sovjetunionen som marinbas.