Välj en sida

Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för elever i grundskolan och deras familjer. Skolhälsovården är tillgänglig huvudsakligen under skoldagarna på skolan. Skolhälsovård är en lagstadgad, avgiftsfri och konfidentiell tjänst.

I skolhälsovården följer man med elevens tillväxt och utveckling. Målet är dessutom att främja elevens hälsa och välmående. Även förebyggande av sjukdomar, stödjande av egenvård samt munhälsovård är en del av skolhälsovårdens tjänster.

Varje skola har en utsedd skolhälsovårdare och skolläkare. Eleverna träffar skolhälsovårdaren varje år. Vid behov kan man hänvisa eleven till läkarens eller andra sakkunnigas mottagning. Skolhälsovårdaren ser till att eleven vaccineras enligt vaccinationsprogrammet. Skolhälsovårdaren ansvarar för första hjälpen i skolan tillsammans med skolans övriga personal. I förstahjälpssituationer har vårdnadshavaren ansvaret för att föra eleven till fortsatt vård.

Skolhälsovårdaren deltar i det gemensamma elevvårdsarbetet genom att främja skolgemenskapens välmående och samarbeta med vårdnadshavarna och andra samarbetsnätverk.

Letar du efter dessa?

Blanketter för förhandsuppgifter inför de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Anmälan om specialdiet

Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år

Bobäcks skola

Gränsnäsvägen 11,

02440 Bobäck

Hälsovårdare Hedberg Linda

050-3272739

Gesterbyn koulu

Vilhelmsbergsvägen 2

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Heinikkala Tuuli

040-1269146

Heikkilän koulu

Älgvägen 7

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Sarapelto Irina

050-5774756

Kantvikin koulu

Toppstigen 2, 02460 Kantvik

Hälsovårdare Hedberg Linda

050 – 3272739

Kartanonrannan koulu

Herrgårdsgränden 1, 02450 Sundsberg

Hälsovårdare Sarapelto Irina

050-5774756

Jokirinteen koulu, lägre årskurser

Jokiniityntie 5, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare  Kenttä Mirkka

050-310 7067

Jokirinteen koulu, högre årskurser

Jokiniityntie 5, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare  Järvenpää Elisa

050-3107066

Laajakallion koulu

Bredbergsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Carpelan Nancy

050-4143684

Masalan koulu

Gamla Hommasvägen 5, 02430 Masaby

Hälsovårdare Tammelin Hanna

040-1269636

Nissnikun koulu

Masabyvägen 268, 02430 Masaby

Hälsovårdare Ekfors Minna, vik 3.8-13.11, Pia-Maria Häyhä

050-4141297

Hälsovårdare Hanna Tammelin

040-1269636

Papinmäen koulu

Vilhelmsbergsvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Heinikkala Tuuli

040-1269145

Sjökulla skola

Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Hälsovårdare Hellström Marica

050-3107068

Veikkolan koulu

Sportstigen 7 C, 02880 Veikkola.

Hälsovårdare Telaranta Heljä

040-1269147

Hälsovårdare Karjalainen Riitta

050-4137422

Vuorenmäen koulu

Eriksgårdsvägen 5, 02880 Veikkola

Hälsovårdare Karjalainen Riitta

050-4137422

Winellska skolan

Gesterbybågen 3, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Hellström Marica åk 1-5

050-3107068

Hälsovårdare Gyllenbögel-Lindberg Eva, åk 6-9

050-5774988


Avdelningsskötare 

Carlberg Antonina

tel: 040-1269145

 

Servicechef

Anna-Lotta Aaltonen

tel: 050-3107064