Välj en sida
kirkkonummi

Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för elever i grundskolan och deras familjer. Skolhälsovården är tillgänglig huvudsakligen under skoldagarna på skolan. Skolhälsovård är en lagstadgad, avgiftsfri och konfidentiell tjänst.

I skolhälsovården följer man med elevens tillväxt och utveckling. Målet är dessutom att främja elevens hälsa och välmående. Även förebyggande av sjukdomar, stödjande av egenvård samt munhälsovård är en del av skolhälsovårdens tjänster.

Varje skola har en utsedd skolhälsovårdare och skolläkare. Eleverna träffar skolhälsovårdaren varje år. Vid behov kan man hänvisa eleven till läkarens eller andra sakkunnigas mottagning. Skolhälsovårdaren ser till att eleven vaccineras enligt vaccinationsprogrammet. Skolhälsovårdaren ansvarar för första hjälpen i skolan tillsammans med skolans övriga personal. I förstahjälpssituationer har vårdnadshavaren ansvaret för att föra eleven till fortsatt vård.

Skolhälsovårdaren deltar i det gemensamma elevvårdsarbetet genom att främja skolgemenskapens välmående och samarbeta med vårdnadshavarna och andra samarbetsnätverk.

Letar du efter dessa?

Blanketter för förhandsuppgifter inför de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Anmälan om specialdiet

Försök med gratis preventivmedel för personer under 25 år