Välj en sida
kirkkonummi

Föredragninglistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragningslistor och protokoll

Protokoll finns framlagda på kommunens webbplats i 2 år.

Äldre protokoll kan efterfrågas av kommunens registratur.

Observera att kommunens officiella föredragningslistor och protokoll är på finska. Den svenskspråkiga föredragningslistan eller det svenskspråkiga protokollet är en översättning av den officiella föredragningslistan eller det officiella protokollet. Med undantag för kommunfullmäktige översätts bilagor inte. Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta och Svenska nämnden för fostran och utbildning är undantag och de översätts inte till svenska eller finska.

Tjänsteinnehavarbeslut (I alfabetisk ordning efter tjänsteinnehavare)

Tjänsteinnehavarbeslut (I kronologisk ordning)

Tjänsteinnehavarbeslut finns framlagda på kommunens webbplats i 3 månader.