Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Genvägar / Servicenätsplanering 
kirkkonummi

Servicenätsplanering 

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med andra ord när kommunen växer, utvecklas och förändras ska också servicenätet utvecklas. Servicenätsplanering ger underlag för hur servicen i Kyrkslätts kommun utvecklas i fortsättningen.

Som utgångspunkt för planeringen av servicenätet fungerar kommunens vilja att erbjuda trygga och sunda lokaler för lärande och uppväxt.

Utredningen behandlas i kommunens beslutsfattande organ under hösten 2023 och kommunens servicenätsplan uppgörs under år 2024. På denna sida hittar du aktuell information om servicenätsplaneringen i Kyrkslätts kommun.

Vad är ett servicenät?

Med kommunens servicenät avses de verksamhetsställen där kommunal service ordnas.

I planeringen av servicenäten granskas utvecklingen av service och verksamhetslokaler tillsammans. Servicenäten har traditionellt bildats av en helhet av de verksamhetslokaler som finns inom samma serviceverksamhet.

En servicenätsplan som omfattar kommunens service möjliggör systematisk fastighetshållning och genom att utveckla servicenätet kan lokalbeståndets resurser allokeras ändamålsenligt och så att de långsiktiga ändringarna i befolknings- och servicestrukturen beaktas. 

Det är viktigt att utveckla Kyrkslätts kommuns servicenät för kommunens kvarhållnings och attraktionskrafts skull. Vi vill erbjuda trygga och sunda lokaler för växande och uppväxt.