Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Genvägar / Servicenätsplanering 

Servicenätsplanering 

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med andra ord när kommunen växer, utvecklas och förändras ska också servicenätet utvecklas. Servicenätsplanering ger underlag för hur servicen i Kyrkslätts kommun utvecklas i fortsättningen.

Som utgångspunkt för planeringen av servicenätet fungerar kommunens vilja att erbjuda trygga och sunda lokaler för lärande och uppväxt.

Utredningen behandlas i kommunens beslutsfattande organ under hösten 2023 och kommunens servicenätsplan uppgörs under år 2024. På denna sida hittar du aktuell information om servicenätsplaneringen i Kyrkslätts kommun.

Vad är ett servicenät?

Med kommunens servicenät avses de verksamhetsställen där kommunal service ordnas.

I planeringen av servicenäten granskas utvecklingen av service och verksamhetslokaler tillsammans. Servicenäten har traditionellt bildats av en helhet av de verksamhetslokaler som finns inom samma serviceverksamhet.

En servicenätsplan som omfattar kommunens service möjliggör systematisk fastighetshållning och genom att utveckla servicenätet kan lokalbeståndets resurser allokeras ändamålsenligt och så att de långsiktiga ändringarna i befolknings- och servicestrukturen beaktas. 

Det är viktigt att utveckla Kyrkslätts kommuns servicenät för kommunens kvarhållnings och attraktionskrafts skull. Vi vill erbjuda trygga och sunda lokaler för växande och uppväxt.

Aktuellt om utvecklingen av servicenätet

Kommunen bjuder in kommuninvånarna till invånarmöten i november–december 2023 för att diskutera utvecklingen av servicenätet

Kommunen ordnar tre invånarkvällar där man presenterar och går igenom servicenätsutredningen och diskuterar med invånarna om ordnande av service i området och hur servicenätet regionalt sett borde utvecklas.

Invånarmöten

Centrumområdet:

måndag 27.11 kl. 18 Kyrkslättssalen, Kommunhuset, Ervastvägen 2

Norra området:

torsdag 30.11 kl. 18 Veikkolan koulu, matsalen, Sportstigen 7

Östra området:

torsdag 7.12 kl. 18 Nissnikun koulu, matsalen, Masabyvägen 268