Välj en sida

Den sista invånarkvällen om utvecklingen av kommunens servicenät ordnas 7.12 i matsalen i Nissnikun koulu, på adressen Masabyvägen 268.

Kommunen bjuder in kommuninvånarna för att diskutera utvecklingen av servicenätet. På de tre invånarmötena presenterar vi och går igenom servicenätsutredningen och -enkäten. Vid mötena diskuterar vi också ordnandet av service och hur servicenätet borde utvecklas i området.

Välkommen med!

Läs mer om planeringen av servicenätet: https://kyrkslatt.fi/servicenatsplanering/