Välj en sida

Vad förändras i ordnandet av social- och hälsotjänster fr.o.m. 1.1.2023 i Kyrkslätt, eller förändras något? – Vård- och omsorgsdirektörens hälsningar mitt i förändringarna

Vad är Västra Nylands välfärdsområde? Välfärdsområdena är nya självstyrande områden som inrättats i och med reformen av social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet....