Välj en sida

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–20.5. Du kommer till enkäten via denna länk.

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.