Välj en sida
"

Finska nämnden för fostran och utbildning bekantade sig med småbarnspedagogikens behov av lokaler i Masabyområdet – behandlingen av ärendet fortsätter under hösten 

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 12.6 och delgavs situationen gällande behovsutredningen för det nya daghemmet i Masaby. Därtill bekantade sig nämnden med utfallet av budgeten i ljuset av den första delårsöversikten för år 2024....
Gesterby skolcentrum

GWP-skolcentrum ska heta Gesterby skolcentrum Wigge – Bildnings- och fritidsnämnden beviljade vid sitt sammanträde också bidrag till lokala idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar 

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 23.5 och beslutade om nytt namn för GWP-skolcentret. Nämnden bestämde utifrån den särskilda namnarbetsgruppens förslag att skolcentret ska heta Gesterby skolcentrum Wigge. Dessutom beviljade nämnden bidrag till lokala...

Taklagsfest för Gesterby skolcentrum firades to 23.5 i Kyrkslätt – det nya skolcentret kommer att ha lokaler för över 1200 lokaler 

I Kyrkslätt bygger man framtid. Torsdag 23.5 firades taklagsfest för det nya Gesterby skolcentrum. På tillställningen talade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas och kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. På tillställningen talade divisionschef Heikki K....
"

Finska nämnden för fostran och utbildning föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för Nissnikun koulu ordnas i Masaby område  

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 15.5 och behandlade byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu. Nämnden föreslår nämnden för lokaltjänster att ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu ordnas i Masaby...

Försäljning av svinnmat minskar matresterna i daghemmen och skolorna i Kyrkslätt – intäkterna möjliggör efterrätter

I Kyrkslätts daghem, skolor och invånarparker minskar vi mängden matrester genom att efter dagen slut sälja överbliven mat till kommunens personal. ”Med intäkterna från försäljningen av svinnmat erbjuder vi kommunens matgäster på efterrätter under speciella dagar så...

Namnarbetsgruppen valde två namnalternativ för skolbyggnaden som byggs i Gesterby – bildnings- och fritidsnämnden beslutar om det slutliga namnet i maj

I början av året genomfördes en öppen idésökning där kommuninvånarna hade möjlighet att föreslå namn för skolbyggnaden som byggs i Gesterby. Den färdiga byggnaden kommer att inhysa svenskspråkiga enhetsskolan Winellska skolan, Prästgårdsbackens förskola och...