Välj en sida
"

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände den uppdaterade handledningsplanen för den grundläggande utbildningen 

Finska nämnden för fostran och utbildning godkände vid sitt sammanträde 23.1 den uppdaterade handledningsplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Handledningsplanen för den grundläggande utbildningen styr elevhandledningen i Kyrkslätts skolor....
Gesterby skolcentrum

Idésökningen i namntävlingen för Gesterby skolcentrum pågår 22.1-11.2.2024 – vad föreslår du?

Byggarbetena på Gesterby skolcentrums område framskrider planenligt. För tillfället pågår fasadarbeten. Enligt planen flyttar Winellska skolan, Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och förskolegruppen i Prästgårdsbackens daghem in i de nya lokalerna i början av år 2026....
Klassrum i Nissnikun koulu skolans tillfälliga utrymmen

Det första konkreta steget mot Nissnikuhuset: eleverna inom de lägre årskurserna och förskoleundervisningen inledde vårterminen i splitternya ersättande lokaler

Eleverna i årskurserna 1–4 i Nissnikun koulu och barnen i Nissnikun päiväkotis förskoleundervisning flyttade till de ersättande lokalerna på Masalan koulus tomt under vårterminens första dag. De nya lokalerna är rymliga och ljusa. Skolan och förskoleundervisningens...
"

Bildnings- och fritidsnämnden kungjorde idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2023 och organisationsbidrag för år 2024 för ansökan

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 12.12 och beslutade kungöra Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 2023 samt Olli Mäki-priset att ansökas senast 8.1.2024. Dessutom beslutade nämnden också bland annat om organisationsbidragen för kultur-,...