Välj en sida

Fackförbunden har meddelat om omfattande politiska strejker som ordnas torsdag 1.2 och fredag 2.2. Demonstrationerna påverkar också Kyrkslätts kommuns tjänster.

Verkningarna för småbarnspedagogiken och undervisningen torsdag 1.2

Demonstrationen påverkar avsevärt ordnandet av småbarnspedagogik i Kyrkslätt torsdag 1.2.2024 och stänger eventuellt daghem. 

Vi ber vårdnadshavare att vara beredda på att småbarnspedagogik inte ordnas torsdag 1.2.2024 från och med kl. 11. Vi meddelar närmare om eventuella avvikande öppettider för enheter eller vilka enheter som är stängda när vi vet mera. Öppettiderna kan ändras också med kort varsel, och vi strävar efter att så fort som möjligt meddela om eventuella ändringar. Torsdag 1.2.2024 kan det dock uppstå situationer där vi inte på förhand kan meddela om alla ändringar.

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ordnas enligt läsordning. Man strävar efter att ordna eftermiddagsverksamhet och eftermiddagsklubbar normalt torsdag 1.2, men det kan komma ändringar.

Vi informerar vårdnadshavarna om eventuella ändringar så fort som möjligt via Pälkky och Wilma.

Verkningarna för skolornas, förskolornas och daghemmens måltider torsdag 1.2

Det kan bli ändringar i matsedeln och det kan variera enligt område hur måltidstjänsterna ordnas. Det är också möjligt att vi blir tvungna att äta så kallad utfärdsaktig lunch i några objekt.

Verkningarna för kollektivtrafiken och skolskjutsarna fredag 2.2

Strejkerna har också betydande verkningar för Kyrkslätts kollektivtrafik. Till följd av strejken avbryts största delen av HRT:s busstrafik och tågtrafik för ett dygn fredagen den 2 februari. Torsdag 1.2 löper trafiken som vanligt. Strejken gäller alltså chaufförernas arbetsturer som börjar under fredagen den 2 februari.

Närtågen står stilla fredag 2.2. Under natten mellan torsdag och fredag går tågen torsdagens turer till slut, dvs. fram till ungefär kl. 2. Trafiken återgår till det normala under morgonnatten på lördagen.

Under natten mellan torsdag och fredag kör bussarna torsdagens turer till slut, dvs. fram till ungefär kl. 2. Därefter står trafiken i huvudsak stilla och inleds igen på lördag morgon. Det är möjligt att vissa busslinjer har enskilda avgångar under strejkdagen.

Du hittar de senaste uppgifterna på HRT:s webbplats (artikeln uppdateras): https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/uutiset/2024/politisk-strejk-kan-paverka-hrts-kollektivtrafik-12.2

Skolskjutsar

För elever som fått HRT:s bussbiljett för skolskjutsar ordnas ingen ersättande skjuts. Den konkurrensutsatta taxitrafiken fungerar normalt.

Eventuella verkningar för fritidstjänsterna

Demonstrationen kan ha verkningar också för fritidstjänsterna, så som för den ledda verksamheten vid simhallen och inom ungdoms- och idrottstjänsterna. Biblioteken hålls öppna, men demonstrationen kan ha tillfälliga verkningar för bibliotekens kundservice.