Välj en sida

Stöd till företag och samfund för rekrytering – vårens ansökningsomgång öppnades 12.2.2024!

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på! Kyrkslätts kommuns ansökningsomgång för regleringsstöd för sysselsättning har öppnats 12.2.2024. Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd...
"

Unik möjlighet för unga Kyrkslättsbor – ansök om sommarjobb som MyTech AI-ambassadör

Den här sommaren anställer Teknologiindustrin 30 unga från Kyrkslätt för två veckors sommarjobb. Under ett par veckor kommer vi att bekanta oss med artificiell intelligens och lära oss att använda den i vardagen – och att undervisa andra i den. Du får också möjlighet...

Kyrkslätt, Vichtis och Sjundeå ordnar arbetskraftsservicen i området tillsammans från och med början av år 2025

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås kommunfullmäktigen har 30.10.2023 beslutat om bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde från och med början av år 2025 för ordnande av arbetskraftstjänsterna. Riksdagen beslutade i mars 2023 att de nuvarande AN-byråerna läggs ned...

Kyrkslätts femte Rekryfestival fyllde Fyyri med arbets- och arbetskraftssökande

Bibliotekshuset Fyyri var 10.10.2023 fullt av människor som sökte nya möjligheter: arbetsgivare som sökte nya arbetstagare, läroanstalter som presenterade sitt undervisningsutbud för nya studerande, yngre och äldre arbetssökande som sökte ny kurs och dessutom en grupp...