Välj en sida

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på!

Kyrkslätts kommuns ansökningsomgång för regleringsstöd för sysselsättning har öppnats 12.2.2024.

Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Det sysselsättande företagets eller samfundets hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad och stödtiden 5–12 månader. Anställningsförhållandet eller läroavtalsutbildningen ska pågå minst 5–8,5 månader beroende på om den sökande är ett företag eller ett samfund och om AN-byrån beviljat lönesubvention. Beträffande föreningar förutsätts att AN-byrån beviljat lönesubvention för arbetsförhållandet. En arbetsgivare kan beviljas upp till 6000 euro i regleringsstöd!

Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som har varit arbetslös i minst 12 månader. 

Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2024.

Regleringsstödet söks elektroniskt, noggrannare anvisningar och blanketter: https://kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning-till-foretag-och-samfund/.