Välj en sida

Vinnaridéerna i den deltagande budgeteringen har publicerats – bland dem finns uppdatering av skateparken i Veikkola och filmkvällar i augusti

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Vi fick in sammanlagt 2 061 röster, det vill säga ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen. Tack till alla som röstat och som lämnat in idéer i...

Kyrkslätts kommun ordnar ett för allmänheten öppet inledningsmöte för programmet för naturens mångfald (LUMO) i kommunhuset

Programmet för naturens mångfald (LUMO) innebär ett verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald. Med programmet värnar kommunen i sin verksamhet om naturens mångfald. Mötet hålls tisdag 5.3.2024 i Kyrkslättssalen i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2)....

Stöd till företag och samfund för rekrytering – vårens ansökningsomgång öppnades 12.2.2024!

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på! Kyrkslätts kommuns ansökningsomgång för regleringsstöd för sysselsättning har öppnats 12.2.2024. Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd...

Omröstningen i den deltagande budgeteringen har avslutats – invånarnas intresse för budgeteringen var glädjande

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har nu avslutats. Det stora antalet idéer var glädjande, och röstningsdeltagandet var livligt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den...
Kyrkslätt

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.2 behandlades finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för frivilliga brandkårens lån 

Vid årets första sammanträde behandlade kommunfullmäktige finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för lånet för frivilliga brandkårens nya brandstation.  Kommunfullmäktige antecknade för kännedom kommunstyrelsens beslut i vilket...

Gång- och cykelvägsprojektet mellan Sarvviksporten och Ingvalsby startar nästa år – kommunen får statsunderstöd

Kyrkslätts kommun inleder byggandet av gatorna och kommunaltekniken i Sarvviksporten år 2024. I projektet ingår en gång- och cykelväg mellan Sarvviksporten och Ingvalsby. När gång- och cykelvägen blir färdig förbättrar den gång- och cyklingsmöjligheterna mellan...