Välj en sida

Alla finska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen får rösta vid Europaparlamentsvalet, oavsett var de bor. Kandidaterna i valet är desamma i hela landet, så väljaren kan rösta på vilken kandidat som helst. Det väljs 15 ledamöter från Finland till Europaparlamentet. 

Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i hemlandet 29.5–4.6 och utomlands 29.5–1.6. Observera att man på valdagen 9.6 endast kan rösta i den vallokal som antecknats i rösträttsregistret och i meddelandekortet som skickats hem till väljaren eller i rösträttsmeddelandet som skickats till tjänsten Suomi.fi. Vallokalerna är öppna på valdagen 9.6 mellan kl. 9.00 och 20.00.

Kom ihåg att styrka din identitet

Ta med ett giltigt dokument med vilket du kan styrka din identitet (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto) då du ska rösta.

Det lönar sig också att ta med sig meddelandekortet om rösträtt som skickats hem. Det går enklare att rösta om man har meddelandet med sig, men man kan också rösta utan det.

Förhandsröstningsställen i Kyrkslätt:

Huvudbiblioteket, Bibliotekshuset Fyyri, adress: Kyrktorget 1 

29.5–31.5 (onsdag–fredag) kl. 9.00–20.00

1.6–2.6 (lördag–söndag) kl. 9.00–18.00

3.6–4.6 (måndag–tisdag) kl. 9.00–20.00

Masaby bibliotek, adress: Lingonbacka 7  

29.5–31.5.2024 (onsdag–fredag) kl. 16.00–20.00

1.6–2.6.2024 (lördag–söndag) kl. 9.00–18.00

3.6–4.6.2024 (måndag–tisdag) kl. 16.00–20.00

Veikkolan koulu, adress: Sportstigen 7   

29.5–31.5.2024 (onsdag–fredag) kl. 16.00–20.00

2.6.2024 (söndag) kl. 9.00–18.00

3.6–4.6.2024 (måndag–tisdag) kl. 16.00–20.00

Beakta att det inte ordnas förhandsröstning i Veikkolan koulu lördag 1.6 på grund av skolavslutningen.

Förhandsröstning på anstalter

Under förhandsröstningen 29.54.6 ordnas det röstning vid följande anstalter i Kyrkslätt: Lindgården, Servicehuset, Sepänkoti, Sepänrinne, Valkeala, Valkokulta, Villa Amanda, Villa Kaskimäki och Villa Sipriina.

Anstaltsröstning för beväringar ordnas i Obbnäs garnison 2.6 kl. 16.00–20.00.

Hur kan man anmäla sig till hemmaröstning?

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i röstningsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

Anmälan till hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden senast 28.5 kl. 16.00. Anmälan om hemmaröstning görs till centralvalnämnden per e-post, skriftligt eller per telefon. Blanketten för anmälan till hemmaröstning finns på justitieministeriets webbplats vaalit.fi: https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma

Närmare uppgifter om hemmaröstning finns på kommunens webbplats på adressen www.https://kyrkslatt.fi/val/.

Röstning på valdagen 9.6.2024

På valdagen söndag 9.6 förrättas röstningen på följande röstningsområden i Kyrkslätts kommun kl. 9.00–20.00:

Lappböle röstningsområde: Sjökulla skola, Sjökullavägen 285

Veikkola röstningsområde: Veikkolan koulu, Sportstigen 7

Masaby röstningsområde: Masaby bibliotek, Lingonbacka 7

Gesterby röstningsområde: Papinmäen koulu, Vilhelmsbergsvägen 2

Kyrkby röstningsområde: Huvudbiblioteket Bibliotekshuset Fyyri, Kyrktorget 1

Tolls röstningsområde: Laajakallion koulu, Laajakallio 4

Kantviks röstningsområde: Kantvikin koulu, Toppstigen 2

Sundsbergs röstningsområde: Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1

Observera att röstningsstället på Masaby röstningsområde är Masaby bibliotek.

Ytterligare information om Europaparlamentet i Kyrkslätt: https://kyrkslatt.fi/val/