Välj en sida

Hur skulle du vilja påverka kommunens utveckling och verksamhet – kom och diskutera i Delaktighetsdialogerna!

Kyrkslätts kommun förbereder en delaktighetsmodell för att utveckla livsmiljö och tjänster och vi vill utreda vilka frågor och på vilket sätt invånarna vill påverka i sin egen hemkommun. Kommunen ordnar diskussionsmöten i augusti och september. Kommunens invånare,...

Kommunens varumärke förnyas tillsammans – delta i ett för alla öppet evenemang om varumärkesresan den 24.5 i bibliotekshuset Fyyri

Varumärkesarbetet börjar med ett evenemang om varumärkesresan fredagen den 24.5 kl. 13–19 i bibliotekshuset Fyyri (Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt). Evenemanget är öppet för alla. Samtidigt öppnas en nättjänst där man kan delta i varumärkesarbetet också via nätet. Under...
Invånarundersökningen 2024

Invånarundersökningen 2024 – forskningsbaserad information om kommuninvånarna

Finlands kommunförbund, som representerar alla landets kommuner, har alltsedan år 1996 regelbundet kartlagt vad finländarna anser om hemkommunens service, utveckling och invånarnas möjligheter att delta och påverka. Årets Invånarundersökning skickas till 32 900...

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde förstärker samarbetet med tredje sektorn i beredningen av AN2025-reformen: arbetet fortsatte i form av en första Framtidsdialog

Från och med början av år 2025 överförs från staten till kommunerna tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret, när Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås (KVS) sysselsättningsområde ska inleda sin verksamhet....

Vinnaridéerna i den deltagande budgeteringen har publicerats – bland dem finns uppdatering av skateparken i Veikkola och filmkvällar i augusti

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Vi fick in sammanlagt 2 061 röster, det vill säga ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen. Tack till alla som röstat och som lämnat in idéer i...