Välj en sida

Välkommen att bekanta dig med Kyrkslätts kommuns nya kommunstrategi och diskutera med kommundirektören tisdag 2.4 kl. 9-10.30 i Mörnesalen i bibliotekshuset Fyyri.

Kommande evenemang:

2.4. kl. 9-10.30 Fyyri, Mörnesalen

4.4. kl. 17-19 Veikkolan koulus matsal

17.4. kl. 17-19 Nissnikun koulus matsal

23.4. kl. 17-19 Kommunhuset, Kyrkslättssalen

Kommunstrategin är en plan som styr kommunens verksamhet och beslutsfattande och definierar kommunens riktning och dess viktigaste långsiktiga mål.

Kyrkslätts kommunstrategi består av en vision och tre mål under vilka sammanlagt 19 mål inklusive mätare har ställts för strategiperioden. Tre övergripande teman som genomsyrar hela strategin är kommunikation, informationsledarskap och främjande av välbefinnande. Bekanta dig med strategin på vår webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunstrategi/

Här kan du skicka in frågor till kommundirektören redan på förhand (sidan öppnas i en ny flik).

Vi ses i Fyyri!