Välj en sida
kirkkonummi

Språkbadsprojektet

Kyrkslätts kommun har beviljats projektfinansiering för utvidgning av språkbadsverksamheten åren 2018–19.

Projektets mål är att utveckla språkbadet och att öka samarbetet med experter. Ett annat mål är att utreda överföringen av språkbadsundervisningen i sin helhet till Gesterbyn koulu och att fortsätta samarbetet med Winellska skolan.

Vidtagna åtgärder inom ramen för projektet:

  • Studiebesök i språkbadsskolorna i Sibbo, Leppätien koulu och Sipoonjoen koulu. Man bekantande sig med praxis och verksamhetskulturen i språkbadsundervisningen i Kasavuoren koulu i Grankulla.
  • Professor i språkbad vid Åbo Akademi Siv Björklund är mentor för projektet. Målet är att man får nya perspektiv och verktyg för språkbadsundervisningen genom att styra och komma med idéer.
  • I samarbete med Kirkkonummen kielikylpy ry har man hört vårdnadshavarnas åsikter.
  • Befrämjandet av synligheten av språkbadet har planerats i samarbete med kommunens informatör.
  • Planering av samarbetsformerna tillsammans med Gesterbyn koulu, Kirkkoharjun koulu och Winellska skolan.

En ny ansökan för att fortsätta projektet har lämnats för åren 2020–21.