Välj en sida

Veikkolabäcken II

Situation: Förslagsskede (4.11.2019)

Området ligger i Veikkola tätort på området mellan Eriksgårdsvägen och Kalljärvi. Den största delen av området hör till Veikkola idrottspark. Veikkola centrums tjänster, såsom närbutiker, daghem och skolor, ligger i områdets omedelbara närhet. Målet är att upprätta en ny detaljplan för att komplettera Veikkolabäckens befintliga bostadsområde i Kalljärvis strandlandskap. Byggandet är småhusdominerat och sjöns strandzon fredas från byggande.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede: Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 16.12.2019 – 31.1.2020

Karta 3387

Illustration 3388

Detaljplanebeskrivning med bilagor s. 1 – 40

Detaljplanebeskrivning med bilagor s. 41-56

Bemötanden

Lähiympäristö- ja rakennustapaohje

Kommunstyrelsen 4.11.2019 (§ 370)

Samhällstekniska nämnden 26.9.2019 (§ 23)

Kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 79)
  Kommunaltekniska nämnden beslutade remittera ärendet för beredning.

Kommunstyrelsen 8.1.2018 (§ 3)
  Kommunstyrelsen remitterade planen för ny beredning.

Kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 (§ 63)


Beredningsskede:

Detaljplaneutkastet var offentligt framlagt 23.11-13.12.2015 och 4 – 15.1.2016, Samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 67)

Utkastet presenterades vid invånarmötet 9.12.2015


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.1.2015 (§ 4)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657