Välj en sida
kirkkonummi

Veikkolabäcken II

Situation: Förslagsskede (4.11.2019)

Området ligger i Veikkola tätort på området mellan Eriksgårdsvägen och Kalljärvi. Den största delen av området hör till Veikkola idrottspark. Veikkola centrums tjänster, såsom närbutiker, daghem och skolor, ligger i områdets omedelbara närhet. Målet är att upprätta en ny detaljplan för att komplettera Veikkolabäckens befintliga bostadsområde i Kalljärvis strandlandskap. Byggandet är småhusdominerat och sjöns strandzon fredas från byggande.

Godkännande av planen


Förslagsskede

Beslutsfattande:

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 
Kommunstyrelsen 4.11.2019 (§ 370)
Samhällstekniska nämnden 26.9.2019 (§ 23)

Kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 79)
Kommunaltekniska nämnden beslutade remittera ärendet för beredning.

Kommunstyrelsen 8.1.2018 (§ 3)
Kommunstyrelsen remitterade planen för ny beredning.
Kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 (§ 63)


Beredningsskede

Detaljplaneutkastet var offentligt framlagt 23.11-13.12.2015 och 4 – 15.1.2016, Samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 67)

Utkastet presenterades vid invånarmötet 9.12.2015


Inledningsskede

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.1.2015 (§ 4)


Utredningar

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657