Välj en sida
kirkkonummi

Seniorbil, avgiftsfri verksamhet

Hobbybilen för seniorer är en tjänst som erbjuder motion, kultur och annan verksamhet med låg tröskel för seniorer i deras vardagsmiljöer. Seniorbilen rör sig runt om i Kyrkslätt i enlighet med tidtabellen nedan. Målet med verksamheten är att ge seniorerna meningsfull och stimulerande sysselsättning i vardagen och skapa möjligheter till social samvaro. Med den mobila tjänsten strävar man till att öka deltagandet i aktiviteter med låg tröskel samt främja social gemenskap och delaktighet i det dagliga livet.

I seniorbilsverksamheten ger en idrottsinstruktör handledning och tips om bland annat motionerande på egen hand. Bilens utrustning möjliggör mångsidig verksamhet, till exempel balans- och muskelkonditionsträning och olika gårdsspel.

Verksamheten är avgiftsfri och kräver inte förhandsanmälan. Du kan delta fritt då det passar dig. Vänligen observera att verksamheten börjar vid den angivna tiden så kom i god tid till platsen. Handledningsspråk: finska. Verksamheten inhiberas vid regn.

Verksamhetsställen hösten 2024 (Hobbybilen för seniorer kör runt 26.8.2024–29.11.2024. Ändringar är möjliga)

Måndag kl. 10.30–11.30 Veikkola (näridrottsplats Velmo, Eriksgårdsvägen)

Måndag kl. 12.30–13.30 Masaby (näridrottsplats Frami, Masabyvägen 258)

Fredag kl. 11.00–12.00 Centrum (Kyrkdalens seniorpark, Stationshörnet 2)

OBS! Ändringar är möjliga. Följ med aktuell info på Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta eller Instagram @kirkkonumminuorisojaliikunta

Ytterligare information: Hälsoidrottsinstruktören
tfn 040 561 2203