Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Liinaharjan päiväkoti
kirkkonummi

Liinaharjan päiväkoti

Vårt daghem

Liinaharjan päiväkoti är en del av Masalan päiväkotis ledningshelhet. I vårt daghem fungerar två grupper för barn i småbarnspedagogikålder. 

Vår verksamhet

Vi bemöter barnet sensitivt, individuellt och positivt och värderar dess styrkor. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktions- och emotionella förmåga, barnens engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I fostringssamarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på förtroende, öppen växelverkan och positivitet med en god vardag för barnet som målsättning. 
 
Barnens intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen av verksamheten. Vi utnyttjar mångsidigt omgivningen och skogarna i närheten. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten enligt åldersnivån. Vid utvecklingen av verksamheten betonar vi stärkande av hållbar utveckling i verksamheten och naturpedagogik samt främjande av en motionsinriktad livsstil och läskultur.
  
Vi deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.  

Gruppernas kontaktuppgifter

Päivänsäteet050 414 0851 
Pilvenhattarat050 414 0848

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ljusdagalvägen 7
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen
040 126 9133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Kurator inom småbarnspedagogiken
Annamaija Hautala
040 480 2907