Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Gator och vägar / Underhåll / Gatubelysning
kirkkonummi

Gatubelysning

Kommunen sköter om gatubelysningen på gator och allmänna områden. Även belysningen på nästan alla enskilda vägar sköts av kommunen.
Nylands NTM-central svarar för belysningen på Stamväg 51, Åbo motorväg (Rv1), Ring III och Obbnäsvägen (Lv 1191).

Belysningsnätet underhålls två gånger i året, första gången i början av året och andra gången på hösten. Då tänds lamporna områdesvis på dagen och alla mörka lampor byts ut. På vissa områden utförs även utbyte gruppvis, då områdets alla lampor byts ut.
Av kostnadsskäl byts inte enskilda lampor ut separat.

Fel som är brådskande och orsakar fara repareras så fort som möjligt. För service och reparation av gatubelysningen i Kyrkslätt svarar Sähköverkkopalvelu Finland Oy.

På de flesta avsnitt i belysningsnätet används en minskning av belysningseffekten så varannan eller var tredje lampa släcks till natten. Alternativt sänks spänningsnivån så att lamporna brinner med lägre effekt. Besparingsfunktionen är på mellan kl. 23 och 5.

Om fel i gatubelysningen (lampor som slocknat, lyktstolpar som skadats vid krockar) kan meddelas via responssystemet här.
Kundbetjäningen skickar begäran vidare till elentreprenören. Om ofog ska meddelas omedelbart till Västra Nylands polisinrättning. Om faktorer som äventyrar elsäkerheten kan utanför tjänstetid anmälas till nödnumret. Andra fel får inte meddelas till nödnumret.