Välj en sida
kirkkonummi

Timbeskrivningar

Nedan finns timbeskrivningar för ungdoms- och idrottstjänsternas ledda motionsverksamhet.
Det ordnas motion för personer i alla åldrar, och kursernas innehåll framgår närmare av timbeskrivningarna.

TIMBESKRIVNING VATTENGYMNASTIK

AQUAHIIT

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Nivå 1.

HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING INOM- OCH UTOMHUS

Vi rör på oss mångsidigt under timmen både inne och ute. Gångerna för utomhus motion kommer vi överens om tillsammans. Vi lär oss känna vår styrka och hur vi kan använda den i vardagen. Vi tränar också balansen. Vi provar på olika motionsformer och spelar olika motionsspel. Nivå 3–4.

NEURO-VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (tex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning. Nivå 3–4.

SENIORVATTENGYMPA

Vattengympa för seniorer i gott skick. Gympan främjar kroppskontrollen och balansen och stärker muskelstyrkan. Seniorhålligång ordnas i stora bassängens grunda och djupa del och i terapibassängen.  I gympan på djupt vatten använder vi vattenlöpningsbälte. Nivå 1.

TULES-VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Målet är att förbättra balansen och muskelstyrkan och att öka rörligheten. Nivå 3.

UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Vattengympa 20–30 min. Målet är att främja rörligheten och balansen. Mer avancerade simmare simmar även i stora bassängen. Det rekommenderas att en stödperson är närvarande i vattnet. Nivå 3–4.

VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

VATTENGYMPA I LÄTT TAKT

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

VATTENTRAMPOLIN

Effektiv och rolig gympa på undervattenstrampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

VATTENTRÄNING

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen. Det ordnas träning både i grunt och djupt vatten. I gympan i djupt vatten använder vi vattenlöpningsbälte. Nivå 1.

VATTENTRÄNING I LÄTT TAKT

Varierande och mångsidig vattenjumpa för alla kroppens muskler. Under timmen utförs rörelser som alla klarar av. Vi förbättrar balansen och stärker musklerna. Timmen lämpar sig bl.a. som stöd för viktkontroll och för dem som inleder regelbunden motionering. Nivå 2–3.

TIMBESKRIVNING SALVERKSAMHET

GYMTRÄNING FÖR SENIORER

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att upprätthålla och öka muskelstyrkan. Ledd uppvärmning och sluttänjning. En del av övningarna görs på golvnivå. Nivå 2-3.

HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING INOM- OCH UTOMHUS

Vi rör på oss mångsidigt under timmen både inne och ute. Gångerna för utomhus motion kommer vi överens om tillsammans. Vi lär oss känna vår styrka och hur vi kan använda den i vardagen. Vi tränar också balansen. Vi provar på olika motionsformer och spelar olika motionsspel. Nivå 3–4.

LADYGYMPA

Konditionsgymnastik för damer. Vi tränar muskelkonditionen och balansen och gör enkla stegkombinationer som tränar koordinationsförmågan. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.

PIGGA GRABBAR

Konditionsgymnastik för män. Styrke-, balans- och koordinationsövningar med olika redskap. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.

SENIORGYMPA

Fartfylld konditionsgympa med muskelvårdsrörelser som upprätthåller funktionsförmågan, balansövningar och tänjningar som främjar rörligheten. Nivå 1.

STYRKA OCH KROPPSKONTROLL

Effektiv gympa där vi gör muskelkonditionsövningar som belastar hela kroppen med hjälp av kroppsvikten. På golvet i övre salen finns en mjuk brottningsmatta. Att gympa på mjukt underlag utvecklar balans och kroppskontroll. En del av övningarna utförs på golvnivå. Nivå 1–2.

VEIKKOLA STOLGYMPA

Timmen är avsedd för seniorer, rörelsehämmade eller personer som inte har motionerat på länge. Alla rörelser utförs sittande på stolen. Rollator eller rullstol är inget hinder. Nivå 3-4.

TIMBESKRIVNING PÅ GRUPPER FÖR BARN OCH UNGA

NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn fr.o.m 5 år i behov av särskilt stöd, som inte kan simma eller simmar självständigt

max 10 m. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Målet är att bli van med vatten samt lära sig grunderna i simning och att stärka de individuella simfärdigheterna. Timmen innehåller individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå. Simläraren ger instruktioner och råd åt stödpersonen. I simskolan har du möjlighet att prestera ett simmärke.

Simskolan är tvåspråkig (finska/svenska)
Simskolan börjar 15.1.2024

FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn och unga som behöver särskilt stöd, som kan simma självständigt minst 25 meter i stora bassängen och vågar sätta ansiktet i vattnet. Individuell övning tillsammans med stödpersonen. Det rekommenderas att barnet har en stödperson med sig åtminstone de första gångerna. Stödpersonen är i vattnet tillsammans med barnet. Under terminen kan man diskutera med simläraren om stödpersonen behövs. Timmen innehåller individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå. I simskolan har du möjlighet att prestera ett simmärke.

Simskolan är tvåspråkig (finska/svenska)
Simskolan börjar 15.1.2024

Nivåer
Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.