Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Bildkonstskolan / Vanliga frågor
kirkkonummi
Kirkkonummen kuvataidekoulu

Vanliga frågor

Hur blir jag elev vid bildkonstskolan?
Ansökningstiden till bildkonstskolan är i maj, den exaktare ansökningstiden varierar från år till år. Ansökan lämnas in på webben och grupperna fylls i anmälningsordning. Du kan också anmäla dig mitt i läsåret, om det finns plats i grupperna.

I vilken ålder kan barnet börja i bildkonstskolan?
Man kan börja i den förberedande undervisningen som 5-åring.

Kan jag börja i bildkonstskolan först som t.ex. 13-åring?
Du kan börja i bildkonstskolan också senare än som 5-åring. Då anmäler du dig till en grupp enligt din ålder.

Eleven är sjuk och kan inte komma på lektion till bildkonstskolan. Ska vi meddela om saken till någon?
Det är bra att meddela om sjukfrånvaro direkt till läraren på det sätt som hen önskar. Om du har tappat lärarens kontaktuppgifter, kan du meddela om frånvaro till bildkonstskolans kansli: opistot@kirkkonummi.fi

Eleven vill sluta i bildkonstskolan mitt under läsåret. Måste vi betala avgiften för hela läsåret?
Bildkonstskolans läsår faktureras per termin. Om elevplatsen annulleras efter den första undervisningsgången före den andra lektionen, betalas bara en expeditionsavgift på 10 euro. Om annulleringen görs före halva terminen, betalar eleven för en halv termin. Om eleven vill sluta i bildkonstskolan efter höstterminen innan vårterminen börjar, behöver hen inte betala för vårterminen. En elevplats ska ALLTID annulleras skriftligen till bildkonstskolans kansli:
opistot@kirkkonummi.fi

Jag har anmält mig till en kortkurs i bildkonstskolan, men jag kan inte delta. Kan jag annullera min plats?
Kursen kan annulleras ännu sju dagar före kursens början. Efter det kan du inte längre annullera din plats och måste betala hela kursavgiften.

Mitt barn som går i bildkonstskolan har insjuknat och kan inte delta i undervisningen. Kan vi få gottgörelse för avgiften?
Om över hälften av lektionerna blir oanvända, kan du anhålla om annullering av elevplatsen och en gottgörelse för avgiften. En skriftlig anhållan och ett intyg som skrivits av en läkare eller hälsovårdare ska utan dröjsmål lämnas in till bildkonstskolans kansli. Av intyget ska framgå varför du inte kan delta i undervisningen. I samband med annulleringen av avgiften uppbärs alltid en expeditionsavgift på 10 euro.

Beviljar bildkonstskolan frielevsplatser? Vem kan få en frielevsplats?
Bildkonstskolan kan bevilja några frielevsplatser varje läsår. Bl.a. familjens inkomstnivå påverkar beslutet. Ytterligare information om grunder för beviljande och anvisningar om ansökan om frielevsplats finns att få på bildkonstskolans kansli: opistot@kirkkonummi.fi

Mitt barn fick reservplats vid anmälan. När får vi veta om hen får börja i bildkonstskolan?
Bildkonstskolan meddelar omedelbart om en plats blir ledig. Vanligtvis blir det lediga platser genast i början av läsåret, men det kan också hända mitt under läsåret.

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.