Välj en sida
kirkkonummi

Kvis

Situation: Förslagsskede (29.3.2021)

Området ligger invid kustbanan i zonen mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum österut. Likaså är det från området ett par kilometer till anslutningen mellan Ring III och Västerleden (stamväg 51) som ligger väster om området. Området omfattar nästan 130 hektar.


Förslagsskede:

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan enligt MBL 65 § och MBF 27 §,
Kommunstyrelse 29.3.2021 § 108
Samhällstekniska nämnden 10.12.2020 § 141
Samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 108


Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning behandlades i Samhällstekniska nämnden 28.9.2017 (§ 45)

Med anledning av responsen som inkom om utkastet till detaljplan för Västra Jorvas (st 22.1.2015, § 5) i beredningen av planförslaget, har projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljplanerna för Kvis och Norra-Jorvas.


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657