Välj en sida

Kvis

Situation: Förslagsskede (29.3.2021)

Området ligger invid kustbanan i zonen mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum österut. Likaså är det från området ett par kilometer till anslutningen mellan Ring III och Västerleden (stamväg 51) som ligger väster om området. Området omfattar nästan 130 hektar.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Förslagsskede

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan 3.5. – 4.6.2021 enligt MBL 65 § och MBF 27 §

En presentationsvideo om planen på finska u. 17 min.

Karta ritn. nummer 3434

Beskrivning

Bilagor 1

Bilagor 2

Bilagor 3

Bilagor 4

Bemötanden

Ändringar

Kommunstyrelse 29.3.2021 § 108

Samhällstekniska nämnden 10.12.2020 § 141

Samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 108

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 4.6.2021.

Planläggarens mottagningstider är tisdag 11.5.2021, måndag 17.5.2021 och torsdag 27.5.2021 kl. 9-16, torsdag 20.5.2021 kl. 8-17 och fredag 28.5.2021 kl. 9-16. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi, tfn 040-8465 657.

—————————————————————-

Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 28.9.2017 (§ 45)

Med anledning av responsen som inkom om utkastet till detaljplan för Västra Jorvas (st 22.1.2015, § 5) i beredningen av planförslaget, har projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljplanerna för Kvis och Norra-Jorvas.


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657