Välj en sida
kirkkonummi

Lek enligt barnens regler

I Kyrkslätts kommun finns sammanlagt 84 lekplatser varav en del finns i anslutning till daghem eller skola. På lekplatserna gäller allmänna regler som har att göra med trygghet och lekplatsens anordningars skick. Barnen är ändå lekplatsernas huvudsakliga användare och därför borde lekplatserna ha sådana regler som barnen känner att är deras och som grundar sig på barnens egna erfarenheter och känslor.

I Kyrkslätts kommun inleddes i december 2020 i samarbete med flera olika sektorer projektet ”Lek enligt barnens regler”. Inom projektet gör man upp regler som barnen själva har skapat för lekandet i kommunens lekplatser. Till arbetsgruppen hör trädgårdsmästare från samhällstekniska sektorn, servicehandledaren inom småbarnspedagogik och koordinatorn för En barnvänlig kommun.

Förslag samlades in av de små experterna

Barnens förslag till regler samlades in vid platser för både finsk och svensk småbarnspedagogik och familjedagvård som är belägna vid kommunens lekplatser:

 • Kantvikin päiväkoti, Sockerbrukets lekplats
 • Kolsarin päiväkoti, Brogrändens lekplats
 • Sepänkannaksen päiväkoti, Båthaksparkens lekplats
 • Neidonkallion päiväkoti, lekplatsen Kruununhaan leikkipaikka
 • Prästgårdsbackens daghem, Piippolastigens lekplats
 • Laajakallion päiväkoti, Sagoparkens lekplats
 • Nissnikun päiväkoti, Nikustigens lekplats
 • Kartanonrannan päiväkoti, lekplatsen Musketöörinpolun leikkipaikka
 • Koskentorin päiväkoti, områdets familjedagvård, Albin Bromans lekplats
 • Vuorenmäen päiväkoti, Velmos park
 • Familjedagvård, lekplatsen Jolkbyn Karhupuisto

Förslagen till regler kunde vara till exempel bilder, ritningar eller videor av vilka man sammanställde skriftliga förslag för omröstning.

Vi sammanställde en omröstning av förslagen. Av vinnarna i omröstningen bildades ett regelverk för barnens lekplatser. 

Se här lekplatsernas regler >>

Under våren och sommaren 2021 kommer skyltar att sättas upp vid lekplatserna med en QR-kod via vilken barnen med hjälp av en vuxen kan bekanta sig med reglerna. De allmänna reglerna beträffande tryggheten på lekplatserna förblir oförändrade.

 

Arbetsgruppens medlemmar:

Timo Barman – parkmästare

Jeena Vesivalo – kansliträdgårdsmästare

Kirsti Päärnilä – servicehandledare inom småbarnsfostran

Susanna Järvenpää –
koordinator för En barnvänlig kommun
(näringslivs- och marknadsföringskoordinator)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi