Välj en sida
kirkkonummi

Tilläggsinformation om kurser och anmälan

MOTION

MOTIONSGRUPPERNAS NIVÅER

Motionskurserna är indelade i tre nivåer, enligt kursernas fysiska belastning och enligt kursernas svårighetsgrad. Nivåerna anges i slutet av varje kursbeskrivning. Välj en idrottskurs som passar dina egna mål och din egen kondition.

Kursens fysiska belastning:
1 = lätt: Kursen passar alla åldersgrupper. Redskapen som används är lätta och trygga att använda. Kursen innehåller inga hopp.
2 = medeltung: Kursen passar dem som har tidigare erfarenhet av motionsidrott. Kursen innehåller medeltunga övningar, så som t.ex. knäböj.
3 = tung: Tidigare erfarenhet av motionsidrott och en bra grundkondition rekommenderas. Kursen innehåller hopp och krävande rörelser som belastar de stora muskelgrupperna.

Kursens svårighetsgrad:
A = lätt. Kursen innehåller enkla rörelser och stegserier, som inte kräver speciella färdigheter.
B = medelsvår. Det rekommenderas att man är bekant med grundrörelserna och -serierna. Kursen innehåller rörelser som kräver en viss färdighet och kroppskontroll.
C = utmanande. Kursen innehåller krävande rörelser och stegserier.
Se presentationsvideon för kroppsunderhållskurser.
Se presentationsvideon för morgonyogakurser.

SPRÅK

SPRÅKKURSERNAS NIVÅER

För att göra det lättare för er att hitta den rätta kursnivån, har vi efter varje kurs lagt till en beteckning som står för kompetensnivå. Kompetensnivåernas definitioner baserar sig på Den europeiska referensramen, där språkkunskaper beskrivs med hjälp av en sexgradig kompetensnivåskala. Kompetensnivåernas beskrivningar finns i korthet nedan. Läs definitionen och fundera över dina språkfärdigheter inom ramen för dessa kriterier. På alla kurser aktiveras språkfärdigheterna utgående från ifrågavarande nivå och särskild vikt läggs vid talfärdigheterna.

Kompetensnivå A1: Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå, vilkas mål är att tillfredsställa enkla, konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra. Kan svara på frågor om sig själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, vem de känner och vad de har. Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar långsamt och klart och är beredd att hjälpa.

Kompetensnivå A2: Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med de vanligaste vardagsbehoven: den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete. Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor. Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara behov.

Kompetensnivå B1: Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden. Klarar av de flesta situationer vid resa i de områden där målspråket talas. Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta eller som man själv är intresserad
av. Kan beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan motivera och förklara åsikter och planer i korthet.

Kompetensnivå B2: Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också texter på sitt eget specialområde. Kommunikationen är så flytande och spontan att personen i fråga klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta kräver ansträngningar från någondera parten. Kan producera klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan olika alternativ.

Kompetensnivå C1: Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser. Kan framföra sina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck. Använder språket smidigt och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga ändamål. Kan producera klar, bra
uppbyggd och detaljerad text om komplicerade teman. Kan disponera text och främja dess kohesion till exempel genom att använda bindeord.

Kompetensnivå C2: Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter. Kan kombinera information från olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och precist. Kan skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.

DATATEKNIK OCH MEDIA KURSER

DIGITALKURSERNAS NIVÅER

Nivå 1: Du behöver ingen tidigare erfarenhet av datorer eller smarta apparater.
Nivå 2: Du behärskar grunderna.
Nivå 3: Du använder dator eller smarta apparater självständigt och obehindrat.

BETALNINGAR OCH INHIBERINGAR

Om du önskar kan du betala redan i samband med anmälningen till kursen via elektroniska kultur- och motionssedlar ( Smartum och ePass) eller med en faktura/betalningslänk som skickas till alla deltagarnas e-postadress /hemadress/betalningsadress. Kursavgiften behöver inte betalas direkt vid anmälan utan vi skickar en ny betalningslänk senare, närmare kursstart. Samma betalningsalternativ kan användas även då.

Betala kursen med SMARTUM eller ePASS: Betalning av kursavgiften med Smartum-saldo, ePassi och Paytrail – betaltjänst online. Om du önskar kan du betala kursavgiften redan i samband med anmälningen till kursen via Paytrails online betaltjänst eller med de elektroniska Smartum- eller ePassi-applikationerna. Kursavgiften kan även betalas med samma betalningsmetoder via den betalningslänk som skickas senare.Observera dock att ditt e-postfilter kan klassa e-postmeddelandet med länken som skräppost och filtrera mejlet till din skräppostmapp.

Med betaltjänsten Paytrail kan du betala för alla kurser du anmäler dig till. Smartum och ePassi kan användas för alla kurser i dans, sport, musik, bildkonst, hantverk, litteratur och teater. Övriga kurser kan enligt skatteförvaltningens anvisningar inte betalas med dessa betalningsmedel.

Vid betalning med Smartum och ePassi är anmälningen bindande. Kyrkslätts medborgarinstitut återbetalar inte kursavgifter som betalats på detta sätt och de normala avbokningsreglerna gäller inte för betalningar med Smartum eller ePassi. Återbetalning av kursavgiften pga sjukdom, enligt 30 § i utbildningsnämndens beslut den 28 april 2010, är ett undantag.

Obs! Smartum och ePassi är endast för ditt personliga bruk. Du kan inte betala för andras, t.ex. barnens deltagande.

Gör så här

Det är möjligt att betala kursavgiften i Paytrails online betaltjänst, med Smartum saldo eller ePassi antingen vid tidpunkten för registrering/anmälning ELLER senare, med hjälp av betalningslänken. Vi skickar innan kursstarten en betalningslänk som är giltig i 14 dagar. Om länken inte används inom denna period återförs kursavgiften till faktureringen och du får en pappersfaktura per post till din hem-/faktureringsadress. Det är inte möjligt att betala kursavgiften elektroniskt efter pappersfakturering av kursavgiften.

När du anmält dig till kursen och fyllt i dina kontaktuppgifter och därefter klickat på knappen ”skicka anmälningen” kommer du att se en Smartum eller ePassi (SporttiPassi)-ikon och en fortsätt till betalning-knapp på din skärm. Klicka på betala-knappen för att betala för din kurs på Paytrail-betaltjänsten via ditt kreditkort eller din internetbank. Genom att klicka på Smartum- eller ePassi-ikonerna kommer du till respektive betalsystem. Logga in med dina egna uppgifter och följ instruktionerna på sajten. Gör detsamma när en betalningslänk skickas till dig.

OM ATT KOMMA MED PÅ EN KURS SOM BÖRJAT PÅ HÖSTEN

Det är möjligt att komma med på vissa av medborgarinstitutets långa kurser mitt i läsåret. Om du anmäler dig endast för vårterminen till en kurs som pågår hela året, betalar du bara för de lektioner som kvarstår av kursen. Kursprisen bestäms enligt antalet undervisningstimmar och de kan kollas på adressen kyrkslatt.fi/priser. Obs! Innan du anmäler dig till en kurs som har börjat på hösten, kontrollera med kansliet eller kursens lärare att det går bra att fortfarande komma med på kursen.

STUDIERÅDGIVNING

Medborgarinstitutets heltidsanställda lärare ger studierådgivning. Man kan kontakta dem per e-post eller lämna ett ringbud via kansliet.

Språk Pauliina Vuorio

Konsthantverk Elina Räisänen

Motion och dans Maria Kananen tom 15.12.2023, Jenna Rignell fr.o.m. 15.1.2024

Bildkonst Suvi Niskakangas

Musik Titta Kalaja

Alla andra ämnen Saara Kallio

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. (ä = a, ö = o)

Dataskyddsbeskrivning för Kyrkslätts kommun.

Institutens plan för jämställdhet och likabehandling

 

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.