Välj en sida
kirkkonummi

Historiska kartor

I kommunens karttjänst kan du bekanta dig med Kyrkslätts historia under olika tidsperioder. Du kan använda tjänsten också via nedanstående kartor genom att klicka på Avaa karttapalvelussa.

Du kan välja karttjänstens språk från fönstrets upphöger.

Välj VISA PÅ KARTAN  (NÄYTÄ KARTALLA) > Historiska material (Historialliset aineistot)

Palvelu sisältää seuraavat ilmakuvat

Tjänsten omfattar följande flygfoton:
1944 Ortoflygfotot har tagits precis innan Porkala arrendetid började
1956 Ortoflygfotot visar Porkala arrendeområde genast efter att Sovjetunionen återbördade området
1976 Ortoflygfoto

I tjänsten hittar du följande historiska kartor:
1776 Kungens kartverk, kartorna har förvarats i Sveriges krigsarkiv
1870 Senatens kartverk, kartläggningar som gjorts av ryska topografer
1840 Sockenkarta, material som lantmätarna vid huvudlantmäterikontoret samlat
1960 Grundkarta, Lantmäteriverkets kartprodukt