Välj en sida
kirkkonummi

Wilmas funktioner i webbläsare

 • Ingångssidan har en lista på alla ämnen eller kurser som eleven har under pågående period. Också de senaste hemuppgifterna i ämnet/kursen syns här.
 • Via Intern post kan du skicka meddelanden till skolans lärare och personal. Meddelanden skickas på samma sätt som via ett vanligt e-postkonto. 
 • Schema visar elevens schema för en viss period eller termin.
 • Prov-delen visar en lista över elevens alla kommande prov. 
 • Prestationer visar elevens vitsord i olika ämnen och kurser.
 • I Lektionsanteckningar kan du granska och reda ut elevens frånvaron. Via Kontrollera lektionsanteckningar kan du se lektionsanteckningarna för en viss period eller termin. Via Meddela om frånvaro kan du meddela om innevarande eller följande dags frånvaro.
 • Stöd-delen hittar du elevens pedagogiska dokument och en lista av stöd som eleven fått, t.ex. stödundervisning eller differentiering. Här hittar du också information om disciplinära åtgärder. 
 • Via Anslagstavlan kan du läsa notiser som lärare och personalen publicerat.
 • Lärare-delen visar en lista på skolans lärare och grupphandledare för varje klass. Klicka på brevkuvertet för att skicka ett meddelande till läraren. 
 • Personal-delen ser du samma information om övrig personal 
 • Blanketter -delen kan du bl.a. anmäla ditt barn till skolan och fylla i språkvalsblanketten.
 • I Ansökningar och beslut-delen kan du anhålla om ledigt från skolan för ditt barn, ansöka om plats i eftermiddagsverksamhet.
 • Inställningar kan du byta ditt Wilma-lösenord. Här hittar du även din användarhistorik.
 • Beskedsinställningar kan du välja vilka besked du vill motta
 • Omedelbara besked: Du kan välja att motta information om nya lektionsanteckningar eller meddelanden per e-post. Ett besked med endast en händelse skickas omedelbart till mottagaren.
 • Ihopsamlade besked: Du kan motta information om nya lektionsanteckningar, meddelanden, provvitsord eller notiser per e-post och/eller SMS. Därtill kan du välja när du vill motta dessa besked. Till skillnad från omedelbara besked innehåller ett ihopsamlat besked flera händelser.
 • Via Enkäter kan du svara på lärarens och personalens enkäter

I Wilma programmet kan man:

 • mottaga meddelanden i realtid
 • läsa och skriva meddelanden
 • läsa nyhetsbrev
 • titta på schemat
 • se hemläxor, prov och lektionsanteckningar
 • reda ut frånvaron
 • anmäla om frånvaro på förhand