Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Vattentornsbackens jättegryta 

Vi klättrar upp för bergssluttningen.

Vi tar oss ner bredvid det färggranna huset.

Stenar, kottar, löv och allt möjligt. I berget finns en grotta eller ett vattenfall. Vi måste undersöka närmare.

Ser ut som en skål. Kungen stannade säkert på sin resa för att dricka ur denna jättelika skål.

👑 Kungsvägen är en gammal postrutt. Den börjar vid Atlantens kust i Bergen, Norge och går via Oslo och Stockholm till Mariehamn. Från Mariehamn går rutten via Skärgårdshavet till Åbo och därifrån genom Södra Finland till Viborg. Vägen upphör i S:t Petersburg längst inne i Finska viken.  Kungsvägen går också tvärs genom Kyrkslätt.

Vattentornsbackens jättegryta har en exceptionell form: trappformig och delvis öppen. Jättegrytan har inte märkts ut i baskartan, men nedan finns tydliga anvisningar om hur man hittar den. Rutten leder till nedre kanten av jättegrytan där det är tryggare att titta på den, Det finns inga exakta uppgifter om hur djup jättegrytan är under vattenytan.

Parkering: Gamla kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt: Rutten har inte märkts ut. Bakom Varuboden Areena går en bro till Åängen.  Gå längs gångvägen mot vattentornets backe. Det leder en brant gång- och cykelväg upp till vattentornsbacken. Till höger om vattentornet finns en byggnad med graffiti, och invid den går en väg mot jättegrytan. Gå ner längs gångvägen och vänd till vänster. Jättegrytan finns i bergssluttningen på vänster sida om vägen. Det bästa landmärket för att hitta jättegrytan är två svarta lampstolpar. Jättegrytan är upplyst i mörkret. 

Tillgänglighet: Objektet är inte lättframkomligt

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är Kyrkstallsvägen (Ki0550/Ki0551/Ki0552)

Lek

Fantasins kraft:

Välj ett föremål och fundera på vad allt föremålet kan vara och vad det får en att tänka på. Till exempel är det här inte en käpp utan det här är…

…En trollstav, ett metspö, styrstången på en moped, en taktpinne, en gitarr, en såg, en häst, en ljussabel, en mikrofon, en skorsten eller vad som helst annat.