Välj en sida
kirkkonummi

Skol- och föreningssamarbete

Hobbyverksamhetens skol- och föreningssamarbete

HobbyHjältarna

Presentation av hobbyer under skoldagen med hjälp av kontroller. Målet är att låta barnen bekanta sig med olika hobbymöjligheter.

I HobbyHjältarna presenteras verksamheten av fritidstjänsterna och lokala föreningar.

Evenemangen ordnas på torsdagar ca kl. 9.00–14.00.

Fritidstjänsterna ansvarar för koordineringen, informeringen, genomförandet och utvecklingen av verksamheten Skolorna har en ansvarsperson som tillsammans med kontaktpersonen för fritidstjänsterna ansvarar för arrangemanget av evenemanget i skolorna. Föreningarna svarar för innehållet, handledningen och utrustningen vid sin egen kontroll.

Vill du delta i ett HobbyHjältarna-evenemang?

Du kan enligt överenskommelse komma t.ex. för enbart ett evenemang eller flera, vi kan komma överens om alla alternativ. Om evenemanget intresserar, ta kontakt med hobbykoordinator harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

Rastis-utbildningar

Rastis-utbildningen är avsedd för elever i åk 4–6 med intresse för idrott.

I utbildningen får deltagarna färdigheter att under rasterna i den egna skolan uppmuntra andra till att röra på sig samt inleda och handleda lek och spel. Södra Finlands motion och idrott r.f (Eslu) ordnar rastis-utbildningar, kontaktperson Sari Lähdesmäki, sari.lahdesmaki@eslu.fi.

Ytterligare information: www.eslu.fi.

Gruppbildningar

Ungdomsledarna träffar sjundeklassisterna i början av läsåret för gruppbildning. Gruppbildningen för elever i åk 7 innebär att ungdomsledarna träffar de nya eleverna i den grundläggande utbildningens högre årskurser klassvis och ger dem frågelekar och roliga övningar med målet att förbättra elevernas gemenskapsanda. Samtidigt bekantar sig eleverna med ungdomsledarna och ungdomslokalen.

Skolan och ungdomsledarna kommer överens om gruppbildningen på sitt område.

Ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/ungdom

Utlåning av motionsredskap

Du kan höra dig för till harrastustoiminta@kirkkonummi.fi om att få låna olika motionsredskap. Det finns bl.a. flyttbara frisbeegolfkorgar, frisbeegolfdiscar, Draivia kouluun – softgolfutrustning, olika spel för gården och bollgrenar.

 

 

Ytterligare information: 

Hobbykoordinator

harrastustoiminta@kirkkonummi.fi